De inhoud van de site is voor uw gemak automatisch vertaald in nederlands . Terug naar de Engelse versie.
x
×

Woorden van onze kijkers

Hier bij Hegre.com krijgen we elke dag VEEL fanmail van onze geliefde en toegewijde leden. Hieronder een kleine greep uit deze lovende woorden. Aan degenen die ze hebben gestuurd, bedankt! Aan degenen die erover denken om ze op te sturen, doen! En voor wie alleen maar wil lezen: geniet ervan!

Voor uw gemak zijn sommige opmerkingen automatisch vertaald naar de taal van uw keuze. Klik op "TONEN ORIGINELE TEKST" op de automatisch vertaalde opmerkingen om het origineel te lezen.

Beautiful site
Aan Petter en alle betrokkenen bij deze website, bedankt dat je me de afgelopen twee maanden urenlang kijkplezier hebt bezorgd. Mijn abonnement loopt vandaag af en als student kan ik het me nu niet veroorloven om geld uit te geven aan dit soort dingen. Als hetero, getrouwde vrouw ben ik vaak verward met de manier waarop ik alleen mannen persoonlijk aantrekkelijk vind, maar toch veel erotisch plezier beleef aan het kijken naar de naakte, natuurlijke vrouwelijke vorm online of op tv. Ik zag een foto van Valerie die poseerde met je zwarte mannelijke model en werd aangetrokken door deze website. Ik heb toen een voorbeeldvideo bekeken en was ongelooflijk opgewonden, zoveel gezien dat ik me moest abonneren. Dit is de eerste keer dat ik geld heb of ooit zal uitgeven aan erotische kunst of pornografie. De reden hiervoor is jullie originele aanpak: mooie, natuurlijke modellen die op een smaakvolle manier poseren. Ik kan niet zeggen dat ik het nieuwe livecam-idee goedkeur, maar ik zal er toch niet zijn om het te zien. Bedankt Petter en ik hoop dat je een zeer succesvolle carrière blijft hebben. Joanne, 29, VS, oorspronkelijk uit Engeland.
To Petter and all those involved in this website, Thank you for providing me with hours of viewing pleasure for the past two months. My subscription ends today and as a student, I can't afford to spend money on things like this right now. As a straight, married female, I have often been confused with the way that I only find men attractive in person, yet get a great deal of erotic pleasure looking at the naked, natural female form online or on TV. I saw a picture of Valerie posing with your black male model and was drawn to this website. I then watched a preview video and was incredibly aroused, so much saw that I had to subscribe. This is the first time I have ever or will ever spend money on erotic art or pornography. Your original approach is the reason for this: beautiful, natural models posing in a tasteful way. I can't say I approve of the new livecam idea, but I won't be around to see it anyway. Thank you Petter and I hope you continue to have a very successful career. Joanne, 29, USA, originally from England.
11
New Look of the Site
Ik ben dol op de nieuwe look van de site. Mijn twee favoriete functies zijn de "vind ik leuk"-sectie waar ik al mijn favoriete naaktfoto's kan opslaan en de functie voor diavoorstellingen, wat een geweldige manier is om mijn favoriete naaktfoto's te bestuderen. Er is niets waar ik meer van hou dan de naakte vrouwelijke vorm en de manier waarop die hier zo artistiek en mooi is vastgelegd. Geweldig werk op de site en nooit stoppen met de waardering van de verbazingwekkende schoonheid van vrouwelijk naakt.
I love the new look of the site. My two favorite features are the "like" section where I can store all of my favorite nudes and the slideshow feature which is a great way to study my favorite nudes. There is nothing I love more than the nude female form and the way it is captured so artistically and beautifully here. Great work on the site and never stop the appreciation of the amazing beauty of the female nude.
7
explicitness
Ik ben dol op de nieuwe trend van deze site om MEER EXPLICIET te zijn. vooral de expliciete MASTURBATIE. HOU ERVAN. KEEP IT UP en ik ben een abonnee voor het leven. in feite heb ik mijn abonnement een paar jaar geleden stopgezet omdat de site NIET EXPLICIET GENOEG was.
I love the new trend of this site of being MORE EXPLICIT. esp w the explicit MASTURBATION. LOVE IT. KEEP IT UP and i am a subscriber for life. in fact, i stopped my subscription a couple of years ago bc the site was NOT EXPLICIT ENOUGH.
5
“Thank you very much for this very exciting website. My wife and I hav enjoyed learning techniques from the Tantra videos.”
Hallo, Peters Het vrouwelijke wordt grotendeels geëerd door jouw artistieke blik. Zou het niet een uitdaging voor je zijn om je ‘comfortzone’ te verlaten en een meer volwassen vrouwelijke kant te durven benadrukken? Mensen en lichamen zijn net zo prachtig als de jaren verstrijken... Uw site zou twee ingangssecties voor modellen kunnen hebben, een gedeelte voor onder de 40 jaar en een voor mensen boven de 40 jaar. Het is duidelijk dat het grote publiek dat gevoelig is voor uw kijk op erotiek alleen maar groter zal zijn. En dan, als ik tot de bodem van mijn gedachten durf te gaan, zullen modellen van een bepaalde leeftijd met hun ouder wordende lichamen eisen dat ze je talent overtreffen. Ik verzeker je dat vrouwen op hun zestigste nog net zo mooi zijn als op hun dertigste. Het is onze kijk die moet veranderen! Hartelijke groeten en hartelijk dank S&F
Bonjour à vous Peters Le féminin est largement honoré par votre regard artistique. Ne serait-il pas challengeant pour vous de quitter votre « zone de confort » pour oser sublimer un féminin plus mature ? Les personnes et les corps sont tout aussi magnifiques lorsque les années passent… Votre site pourrait avoir deux volets d'entrée pour les modèles, les moins de 40 ans et de l’autre pour les personnes au delà de 40. Il est évident que le tout public sensible à votre regard sur l’érotisme ne sera que plus grand. Et puis, si j’ose aller au fond de ma pensée, les modèles d’un certain âge exigeront de par leurs corps vieillissants, de dépasser votre talent. Je vous assure que les femmes sont tout aussi magnifiques à 60 ans qu’à leur 30 ans. C’est notre regard qui doit changer ! Bien à vous et un grand merci S&F
1
Mijn warmste, meest respectvolle waardering voor alle betrokkenen. Naar mijn mening een echt “seks-positieve” site. Ik ben een homoseksuele man, maar ik heb nog steeds een abonnement. Waarom? De rammelei die je helaas 99,68% van de tijd overal aantreft was mij te eentonig. De penis / lingam-aanbiedingen hier zijn A1! Je hebt ook een paar lesbische video's en fotoseries. Wat dacht je van een mannelijk stel of solo? Ik wens je alleen het beste!
Meine herzlichste respektvollste Annerkennung an alle Beteiligten. Eine in meinen Augen wahrhaft "sex positiv" Site. Ich bin ein gay Mann habe aber trotzdem ein Abo. Warum? Die rammelei die man leider zu 99.68% überall findet war mir zu eintönig. Die Penis / Lingam Angebote hier sind 1A! Ihr habt ja auch ein paar lesbische Viedeos und Photostrecken. Wie wäre es mal mit einem Männerpaar oder Solo? Ich wünsche Euch weiterhin nur das Beste!
Eigenlijk zou iedere volwassene een Hegre-abonnement moeten hebben.
Really, every adult should have a Hegre subscription.
Peter, Het moet heel moeilijk zijn om dagelijks fotosets en video's te maken. 365 dagen per jaar !! ik, voor een, Waardeer uw inspanningen zeer. Je hebt de beste erotische site op het net !! Uw modellen zijn de mooiste vrouwen ter wereld. En, je intiem Video's zijn ongeëvenaard !! Ik ben dol op de richting die de Hegre-site opgaat !!! Bedankt Petter voor alles wat je doet !!!! Dave uit Californië
Petter, It must be very difficult to produce photo sets and videos on a daily basis. 365 days per year !! I, for one, Appreciate your efforts very much. You have the best erotic site on the net !! Your models are the most beautiful women in the world. And, your intimate Videos are unrivaled !! I do love the direction the Hegre site is heading !!! Thank You Petter for all that you do !!!! Dave from California
1 1
Ik ben pas sinds kort lid en ik kan zeggen dat hegre art in alle opzichten van topkwaliteit is. -video's en foto's in 4k /hd -zeer goed kammera beheer en knippen. De prestaties en toewijding van de meisjes zijn ongeëvenaard. niets lijkt kunstmatig, mensen verwennen zichzelf gewoon met plezier. bijpassende rustige muziek op de achtergrond van de video's. dit alles zorgt voor mij niet alleen voor een degelijke stand, maar ook voor dit "zekere" tintelende gevoel bij het kijken naar de uitvoering. Ook het respect waarmee de modellen worden behandeld door petter hegre en staf en door de echt aardige community verdient lof. Ik merk ook dat de heer Hegre vaak naar de commentaren kijkt om vragen te beantwoorden of om te reageren op suggesties en kritiek. de comics donkere kant van hegre Trouwens, zijn erg vermakelijk
I've only recently joined and I can say that hegre art is top quality in every respect. -vids and pics in 4k /hd -very good kammera management and cut. The girls' performance and devotion is second to none. nothing seems artificial, people simply indulge themselves with fun. matching calm music in the background of the videos. for me, all this not only ensures a decent stand, but also this "certain" tingling sensation when looking at the performance. The respect with which the models are treated by petter hegre and staff as well as by the really nice community also deserves praise. I also find that Mr. Hegre often looks at the comments to answer questions or to react to suggestions and criticism. the comics dark side of hegre By the way, are very entertaining
1
Hallo. Geweldige site zoals gewoonlijk. Ik kijk ernaar uit om terug te keren naar Thailand om te fotograferen en hopelijk herenigd te worden met Hiromi en Sowan. Zie ook nieuwe mooie Aziatische modellen. Hartelijk bedankt!
Hello. Great site as usual. I'm looking forward to you returning to Thailand to shoot and hopefully reunite with Hiromi and Sowan. Also seeing new beautiful Asian models. Thanks so much!
2
Waar denk ik nu aan... Bij mannen mis ik nog een beetje de verdeling van energie in het lichaam. De lingam-massages zijn vaak bedoeld om te trimmen. Maar mannen hebben ook het potentieel om wilde lichaamsorgasmes te voelen. Als zij en hij zijn energie over zijn hele lichaam zouden verspreiden, zou de spanningscurve veel levendiger kunnen zijn. Tot nu toe is het meer een vertraging in de ejaculatie... Maar het heeft zelfs geen ejaculatie nodig als het om lichaamsreacties en orgasmes gaat.
Was mir gerade einfällt.. Bei Männern fehlt mir noch ein wenig die energieverteilung im Körper. Oft sind die lingammassagen sehr auf edging ausgelegt. Aber auch Männer haben das Potential wilde körperorgasmen zu verspüren. Wenn sie und er dafür sorgen, dass seine Energie sich im Körper verteilt könnte die spannungskurve viel lebhafter sein. Bislang ist es eher ein herauszögern der Ejakulation… Aber es braucht nicht mal eine Ejakulation, wenn es dafür Körperreaktionen und orgasmen gibt.
3
Dit concept is gewoon geweldig, bedankt. Probeer Flora opnieuw te filmen
Einfach super dieses Konzept, danke. Bitte versuch Flora wiedermal zu filmen
2
Ik vroeg me af of je er ooit aan hebt gedacht om een ouder model te gebruiken. Eind jaren 40 of jaren 50?
Was wondering if you ever thought of featuring an older model. Late 40's or 50's?
13 1
Hartelijk dank voor het produceren van de inhoud voor deze site. Ik heb het onlangs ontdekt en ben weggeblazen door de kwaliteit van de inhoud. Als je regelmatig inhoud blijft toevoegen en deze van zo'n hoge kwaliteit blijft, zal ik me zeker blijven abonneren. Het is de enige erotische site waarop ik ben geabonneerd en de eerste die ik overweeg om een abonnement op lange termijn te nemen. Mijn vrouw en ik genieten allebei van uw site, vandaar dat ik mijn e-mailadres en haar gebruikersnaam gebruik. Kunnen we om meer zoenen en natuurlijker haar vragen? Bedankt
Thank you very much for producing the content for this site. I have recently discovered it and am blown away by the quality of the content. If you keep on adding content regularly and it continues to be of such high quality I will definitely continue to subscribe. It is the only erotic site I am subscribed to and the 1st one that I am considering long term subscription. My wife and I both enjoy your site, hence using my email address and her user name. Can we request more kissing and more natural hair? Thank you
3
Mijn definitie van pornografie is "kunst in dienst van seks". Mijn definitie van erotiek is "seks in dienst van de kunst". Ik ken geen enkele andere site die erotische kunst produceert op een niveau dat superieur is aan of zelfs in de buurt komt van de kwaliteit van hier geproduceerde erotische kunst. Ik dank je, Petter, en alle modellen die met je samenwerken voor het produceren van de erotiek waar ik zoveel plezier aan beleef.
My definition of pornography is "art in the service of sex" . My definition of erotica is "sex in the service of art". I am unaware of any other site that produces erotic art at a level superior to or even close to the quality of erotic art produced here. I thank you, Petter, and all of the models who collaborate with you for producing the erotica that gives me so much pleasure.
5
Beste Petter en iedereen die betrokken is bij de website; Ik ben al een aantal jaren af en toe geabonneerd op hegre.com en heb veel van de inhoud genoten. Ik hou van erotische fotografie van naakte vrouwen en Petter is duidelijk een geweldige, professionele fotograaf. De kwaliteit van de inhoud van uw website onderscheidt deze echt van veel andere sites. Nu geniet ik veel meer van de fotosets dan van de meeste video's en films op hegre.com. Sommige films zijn erg goed en sexy, maar ik geef niet zoveel om de massagefilms of die met de mannelijke modellen. Ik geef de voorkeur aan de films die zich richten op het meisje (of meisjes) buiten in een natuurlijke omgeving. Nu zijn de fotosets meestal briljant en geweldig gedaan. Ik geef toe dat ik de voorkeur geef aan de Aziatische modellen op de site en daar word ik het meest enthousiast van! Drie recente meisjes (Hiromi (Japan), Pin (Thailand) en Jessa (Filippijnen)) zijn zo sexy en geweldig. Vooral Hiromi, die mijn favoriete model op de site is geworden. Als je haar in een video kunt krijgen, zou dat geweldig zijn! Een meisje op meisje fotoset of film met Hiromi en Pin zou een droom zijn! Nogmaals heel erg bedankt aan alle betrokkenen bij de website en ik hoop dat je naar mijn suggesties luistert en doorgaat met meer prachtige Aziatische meisjes op de site. Proost!
Dear Petter and everyone involved with the website; I have subscribed to hegre.com on and off for quite a few years and have enjoyed a lot of the content a great deal. I love erotic nude women photography and Petter is clearly a great, professional photographer. The quality of the content of your website really sets it apart from a lot of other sites. Now for me I enjoy the photo sets much more than most of the videos and films on hegre.com. Some of the films are very good and sexy but I don't care as much for the massage ones or the ones with the male models. I prefer the films that focus on the girl (or girls) outside in a natural environment. Now the photo sets are mostly brilliant and great job. I admit prefer the Asian models on the site and they get me excited the most! Three recent girls (Hiromi (Japan), Pin (Thailand), and Jessa (Phillippines)) are so sexy and awesome. Particularly Hiromi who has become my favorite model on the site. Please if you can get her in a video that would be great! A girl on girl photo set or film with Hiromi and Pin would be a dream! Once again thanks so much all involved in the website and I hope you listen to my suggestions and continue with more gorgeous Asian girls on the site. Cheers!
2
Beste Hegre, ik vond de auberginefoto onder je gebruikelijke maatstaven van elegante en weloverwogen erotiek. Als je meer variatie nodig hebt, stel ik voor... 1 menselijke marionet/marionet dansend op touwtjes 2 vacuüm bondage 3 henna-lichaamsornament, er zijn henna-artiesten op het net De beste erotiek was 'lingam ter ere van massage'. Ik zou graag meer koppels willen zien. En terwijl ik met je communiceer, zeg je tegen Flora, Charlotta, Clova, Caprice, Serena en Melissa dat ze een pak slaag nodig hebben. Verder een prima website, ik ken geen concurrenten. Davy in Londen
Dear Hegre, I thought the eggplant picture beneath your usual standards of elegant and considered erotica. If you need more variation I suggest… 1 human puppet/marionette dancing on strings 2 vacuum bondage 3 henna body ornament, there are henna artists on the net The best erotica was 'lingam honouring massage' I would like to see more of couples. And while I am communicating with you tell Flora, Charlotta, Clova, Caprice, Serena, and Melissa they need a good spanking. Otherwise an excellent website, I know of no competitors. David in London
1
Suggestion
Hallo jongens en meiden, ik wil alleen maar zeggen dat ik van de site hou. Ik zou graag meer modellen zien die een beetje ronder en rondborstiger zijn. En is er een kans dat je hier in West-Australië allemaal massages van modellen en lessen zou geven?
Hi guys and gals I just want to say I love the site. I would love to see more models that are alittle bit more curvy and busty. And is there any chance that you would every run some massages from models and lessons here in Western Australia?.
3
Premier site qui mets en valeur la beauté de la femme
Hallo en met dank aan hegre.com, Wie weet de schoonheid en rijkdom van vrouwenlichamen te laten zien en met het grootste respect.. Hier laten we je de vrouw in al haar pracht en zonder dwang ontdekken. Vrouwen onthullen zichzelf en geven zich met gemak en vertrouwen over aan het doel. Een genot voor liefhebbers van mooie shots en mooie video's. Hallo en met dank aan hegre.com, Wie weet de schoonheid en rijkdom van vrouwenlichamen te benadrukken en met het grootste respect.. Hier laten we je de vrouw in al haar pracht en zonder dwang ontdekken. De vrouwen laten zich gemakkelijk en zelfverzekerd zien en geven zich over aan de camera. Een genot voor liefhebbers van mooie shots en mooie video's.
Hello and thanks to hegre.com, Who knows how to showcase the beauty and richness of women's bodies and with the utmost respect .. Here we make you discover the woman in all its splendor and without constraint. Women unveil themselves and surrender to the goal with ease and confidence. A delight for lovers of beautiful shots and beautiful videos. Bonjour et merci à hegre.com, Qui sait mettre en valeur la beauté et la richesse du corps des femmes et avec le plus grand respect.. Ici on vous fait découvrir la femme dans toute sa splendeur et sans contrainte. Les femmes se dévoilent et s'abandonne face à l'objectif en toute simplicité et toute confiance. Un délice pour les amateurs de beaux clichés et de belles vidéos.
1
Suggestion
Ondanks een grote diversiteit aan modellenstijl merk ik dat er nooit een vrouw is die een beetje gespierd is en dat vind ik een beetje jammer.
Malgré une grande diversité de style de model, je remarque qu'il n'y a jamais de femme un peu musclé et trouve ça un peu dommage.
3
Ik vind dit een fantastische site. Mooie schattige mooie modellen met charmant karakter en lichaamsbouw. Diepgaande foto's samen met bio van modellen. Geweldige cameraman. Zeer exclusief filmen. Ik hou van alle verschillende webpagina's.
I think this is a fantastic site. Beautiful adorable lovely models with charming character and physique. In depth pictures along with bio of models. Great camera man. Very exclusive filming. I love all the different web pages.
Wow
Peter, je bent zo artistiek, geen enkele andere website heeft zulke mooie vrouwen en zeer smaakvolle foto's, dank je wel meneer
Peter u are so artistic no other website has such beautiful women and very tasteful pictures thank you sir
2
models
net zoals je de vrouwelijke modellen en hun credits opsomt, zou je de mannelijke modellen en hun credits moeten vermelden
just like you list the female models and their credits you ought to list the male models and their credits
2 1
Real Sex
Hallo! Allereerst een dikke merci voor het produceren van zulke goede kwaliteit spullen! Dat is echt geen domme porno of iets dergelijks, dit is kunst! Je inhoud is geweldig, vooral met alle kleine details die je vindt door de dingen door te nemen. Briljant! Maar ik mis één ding, namelijk "echte seks". Wat ik bedoel is een penis echt in een vagina, echt een vrouw penetrerend, haar G-Spot en dat soort dingen. Of misschien ook wel echte anale seks. Ik vertrouw erop dat je dingen kunt produceren met die inhoud, terwijl je het kwaliteitsniveau behoudt, het vrij van seksisme houdt, nog steeds het vrouwelijk lichaam niet uitbuit, enz. Dit zou de stip op de i zijn. Hartelijke groeten!
Hello! First a big fat thank you for producing so good quality stuff! That is really no dumb porn or anything like that, this is art! Your content is awesome, especially with all the small details you find by going through the stuff. Brilliant! But I am missing one thing, namely "real sex". What I mean is a penis really inside a vagina, really penetrating a woman, her G-Spot and stuff like that. Or maybe also even real anal-sex. I trust you, that you can produce stuff with that content, still keeping the quality level, keeping it sexism free, still not exploiting the female body, etc.. This would be the dot on the i. Best Regards!
Kudos and stuff
Ik hou echt van deze site vanwege de prachtige films die je maakt. Ik hou van het SEXED-gedeelte en de gesprekken met Serena L en enkele anderen. Het maakt deze site bijzonder. De beroemde video over sensuele seksmassage met Serena en Alex was echt geweldig, deels omdat ik het gevoel had dat ik Serena "kende" van haar andere video's en waar ze vandaan komt. Hoe dan ook, om welke reden dan ook heb je besloten dat soort dingen niet meer te doen en ik respecteer die keuze. Wat er ook gebeurt, jouw prachtige filmische vaardigheden maken deze site speciaal. Ik haatte de kritiek op Grace' recente prachtige dildo-video van de "pornogekken" die haar een zwarte man willen zien neuken, blijkbaar omdat je zwarte dildo's gebruikt voor het contrast met je mooie lichtgekleurde modellen. Wat dan ook... je zult altijd zulke kritiek krijgen. Ik zou ook graag af en toe gemeenschap willen zien, maar ik denk dat het heel moeilijk zou zijn om die met Serena L en Alex te verslaan, en misschien is het het proberen niet waard. Of misschien zijn er andere redenen waarom je het gewoon niet kunt. In ieder geval heb je hier een echte kwaliteitssite en ik wens je het beste.
I really like this site for the wonderful films you do. I love the SEXED part, and the conversations involving Serena L and some others as well. It makes this site special. The famous Sensual Sex Massage video with Serena and Alex was truly wonderful in part because felt that I "knew" Serena from her other videos and where she comes from. In any case, for whatever reason you've decided not to do that sort of thing again and I respect that choice. Whatever happens, your wonderful cinematic skills make this site special. I hated to see the criticism of Grace's recent beautiful dildo video from the "porn crazies" who want to see her fuck a black guy apparently because you use black dildos for the contrast with your beautiful light colored models. Whatever ... you're always going to have criticism like that. I'd like to see intercourse once in a while as well, but I think it would be really hard to beat the one with Serena L and Alex, and maybe it's not worth trying. Or maybe there are other reasons you just can't do it. In any case, you have a real quality site here, and I wish you well.
epilation
Hoi, gefeliciteerd met je fantastische werk. De modellen worden vergroot door uw lenzen. Vooral reuen zijn perfect geschoren. Kunt u ons alstublieft advies geven over epilatietechnieken voor mannen? Bij voorbaat bedankt :)
Hi, congratulations for your fabulous work. The models are magnified by your lenses. Males in particular are perfectly shaved. Please may you advice us about man epilation technics ? Thanks in advance :)
1 1
Zana
Wat is er met Zana gebeurd? We zien haar nooit meer.
What happened to Zana? We never see her any more.
Time for VR
Dit is de meest stijlvolle site in zijn soort!! Goed gedaan. Breng het naar een hoger niveau en geef ons VR-VIDEO'S
This is the most classy site of its kind!! Well done. Please take it to the next level and give us VR VIDEOS
1
Nuru massage
Beste Peter, Je werk is geweldig en ik zal hoogstwaarschijnlijk voor altijd lid blijven van je prachtige site, ook al ben ik Zweeds. ;-) Mijn favoriete keuze onder uw productie is de massagesectie, en u hebt hier echt een aantal baanbrekende prestaties geleverd. Mijn favorieten aller tijden zijn "Seksuele verkenning" en "Senusale seksmassage". Ik heb zoiets gewoon nergens gezien. Hoeden af! Wat ik mis is een verkenning van de "Nuru-massage". Zoeken op het internet naar video's over "nuru-massage" is een voortdurende teleurstelling in gemist potentieel. Wat zo mooi zou kunnen zijn, wordt herleid tot simpele porno's. Een goede Nuru-massagevideo in de geest van "Seksuele verkenning" en "Senusale seksmassage" zou volgens mij episch en verder gaan. Denk eens goed na Petter! Als je er geen zin in hebt - geen probleem. Als je dat doet, ligt het volgende niveau van erotische massagevideo's voor het oprapen. Al het beste! Matten
Dear Petter, Your work is amazing and I will most likely forever stay a member of your beautiful site, even though I am Swedish. ;-) My choice of preference among your production is the massage section, and you have truly made some ground breaking achievements here. My all time favourites are "Sexual exploration" and "Senusal sex massage". I simply have not seen anything like that, anywhere. Hats off! What I am missing is an exploration of the "Nuru massage". Searching the net for "nuru massage" videos is an ongoing disappointment in missed potential. What could be so beautiful is reduced to simple pornos. A proper Nuru massage video in the spririt of "Sexual exploration" and "Senusal sex massage" I believe would be epical and beyond. Give the idea some thought Petter! If you don't fancy it - no big deal. If you do - the next level of erotic massage videos is yours for the taking. All the best! Mats
4
Praise
Ik ben blij dat ik deze site heb gevonden en nu de pagina waar je een reactie kunt achterlaten. De site is geweldig. Waarom? In alle foto's wordt de waardigheid, trots, de unieke schoonheid van een dame - vol eigenwaarde - getransporteerd. Alle foto's hebben een uitstekende kwaliteit. Als ik naar de foto kijk, krijg ik het gevoel, het leven is groots en vol wonderen, dames zijn geweldig, behandeld met respect van onze kant als man. Bedankt voor dit geweldige werk.
I am happy i found this site and now the page, where to leave a comment. The site is wonderful. Why? In all pictures the dignity, pride, the unique beauty of a lady - full of self-esteem - is transported. All pictures have a superb quality. Watching the picture makes me feel, life is great and full of wonders, ladies are great, treated with respect from our side as man. Thank you for this great work.
model ages
Eerst en vooral..dit is een geweldige site en Hengre is een verdomd goede artiest! Als fotograaf zelf moet ik me afvragen waarom er niet meer modellen vertegenwoordigd zijn die van een oudere leeftijdscategorie zijn? Je hebt zeker een prachtige set van de jongere modellen, maar er zijn ook veel mooie oudere mensen. Ik moet me afvragen wat jouw talent zou opleveren voor modellen in hun latere jaren. Stop niet met het fotograferen van de "under 50" set, rek wat meer uit, volg enkele van je modellen terwijl ze volwassen worden...het leven is nog lang niet voorbij als je de 60 bereikt!
First and formost..this is a great site and Hengre is a damn good artist! As a photographer myself I have to wonder why there are not more models represented who are of an older age category? Certainly you have a wonderful set of the younger models but there are a lot of beautiful older folk out there too. I have to wonder what your talent would bring out of models in their later years. Don't stop shooting the "under 50" set, stretch a bit more, follow some of your models as they mature...life is far from over when one hits the 60 mark!
5
Stimulation for new models
Hallo Petter. Ik wou dat ik op elk moment deze modellen (Alla Goddess, Anna Ioannova, Cara Mell en Kristina Makarova) op je website kon bewonderen. Gelukkig nieuwjaar :)
Hello Petter. I wish I could at any time on your website these models (Alla Goddess, Anna Ioannova, Cara Mell and Kristina Makarova) admire. Happy New Year :)
Movie Quality
Deze site is zo geweldig! Ik hou van de massages. Zou je films van 4K-kwaliteit willen maken en alsjeblieft ook 3D-films? Bij voorbaat hartelijk dank.
This site is so great ! I love the massages. Would you make 4K quality movies and also please, please 3D movies ? Thanks a lot by advance.
1
Thank you for Eden first nudes gallery
Eden First Nudes is een van mijn favoriete galerijen. Dit is de enige galerij die ik tot nu toe heb gevonden waarin een model okselhaar heeft. Ik heb erg genoten van het verkennen van de 12 foto's in deze galerij waarin de ruwe okselstoppels van Eden zichtbaar zijn. Ik zou graag meer galerijen van vrouwelijke modellen met harige oksels willen aanvragen. Ik heb begrepen dat Hegre.com al een harige categorie heeft voor modellen met natuurlijk lichaamshaar. Maar na het verkennen van deze galerijen heb ik ontdekt dat de modellen allemaal geschoren oksels hebben. Mijn ultieme fantasiegalerij zou er een zijn waarin een model haar oksel- of schaamhaar gedurende verschillende perioden niet scheert. Bijvoorbeeld 3 dagen zonder, 5 dagen zonder, een week zonder, tien dagen zonder en tot slot 2 weken zonder oksels of schaamhaar te scheren. Ik denk dat het een aantal interessante galerijen kan opleveren. Maar nogmaals, het is maar een suggestie. Hegre.com heeft al een overvloed aan foto's van hoge kwaliteit van de oksels van het model, dus ik kan niet kieskeurig zijn. Hartelijk dank voor uw tijd bij het lezen van mijn feedback. Dit is de beste site voor volwassenen die ik ooit heb gevonden.
Eden first nudes is one of my favorite galleries. This is the only gallery that I have found so far in which a model has armpit hair. I very much enjoyed exploring the 12 pictures in this gallery in which Eden's rough armpit stubble is exposed. I would like to request more galleries of female models that have hairy underarms. It is my understanding that Hegre.com already has a hairy category for models that have natural body hair. However after exploring these galleries I've found that the models all have shaven armpits. My ultimate fantasy gallery would be one in which a model doesn't shave her armpit hair or pubic hair for different periods of time. For example 3 days without, 5 days without, one week without, ten days without, and finally 2 weeks without shaving armpits or pubic hair. I think it could make for some interesting galleries. But again it is just a suggestion. Hegre.com already has an abundance of high quality pictures of model's underarms so I can't be picky. Thank you very much for your time reading my feedback. This is the best adult site I've found of all time.
1
Best adult website I've found to date
Deze site staat vol met high definition fotografie. De inhoud is allemaal geweldig, maar voor mij persoonlijk vind ik het leukst om de foto's en video's van de oksels van meisjes te vinden. Vooral de kwaliteit van deze foto's is de beste die ik heb gevonden die tegemoet komen aan okselfetisj. Andere websites zijn niet zo goed op het gebied van kwaliteit en inhoud. Sommigen van hen maakten me zelfs van streek door te zeggen dat wat ik als consument leuk vond, niet mooi was. Ik heb het gevoel dat deze site me al geeft wat ik wil en dat ik het niet eens hoef te vragen. Een andere categorie inhoud voor volwassenen die ik altijd graag vind, zijn video's en foto's van bezwete naakte mooie modellen. Nogmaals, de inhoud die ik heb gevonden is zo erotisch. Ik heb veel video's en foto's gevonden van naakte meisjes gedrenkt in sexy zweet, het is zo'n enorme opwinding. Als mijn abonnement afloopt, koop ik zeker een levenslang lidmaatschap. Trouwens, ik heb het erg naar mijn zin gehad met het toevoegen van tags van de inhoud die ik echt leuk vind en het schrijven van minirecensies van de hoogtepunten. Als dit echter hinderlijk is, kan ik stoppen, nogmaals bedankt voor al het harde werk, ik ben dol op deze site.
This site is packed with high definition photography. The content is all amazing but to me personally what I like finding the most are the photos and videos of girls underarms. The quality of these pictures in particular is the best I've found that cater to armpit fetish. Other websites aren't as good in the quality and content departments. Some of them even upset me by saying what I liked as a consumer was not beautiful. I feel like this site is already giving me what I want and I don't even have to ask. Another category of adult content that I always enjoy finding is videos and pictures of sweaty naked beautiful models. Again the content that I've found is so erotic. I've found many videos and pictures of naked girls soaked in sexy sweat it is such a huge turn on. When my subscription ends I'm definitely purchasing a lifetime membership. By the way I've been having a really good time adding tags of the content I really like and writing mini reviews of the highlights. If this is a nuisance however I can stop thanks again for all the hard work I love this site.
The site is great!
Ik ben vandaag lid geworden met de 4/1 korting. De site is geweldig! De dames en heren zijn bijna allemaal erg strak en aantrekkelijk. Met slechts een paar met gekleurde nagels in plaats van korte en doorzichtige nagels - mijn voorkeur. De mannen zien echter allemaal erg grote pikken, wat voor sommigen van ons minder goed bedeeld ontmoedigend is. Ik heb een vraag. Terwijl het gekreun van mannen heel oprecht lijkt omdat ze dan ejaculeren, zijn het gekreun en de luide uitingen van de vrouwen echt wanneer hun poesjes en G-sport worden gemasseerd? De fotografie door Peter is onovertroffen periode! En dit op de grap van April Fool! Bedankt voor een geweldige site!
I joined today using the 4/1 discount. The site is great! The women & men are almost all very clean cut & appealing. With only a few with colored nails rather than short & clear coated--my preference. However the men all see to have very large cocks which is discouraging to some of us less well endowed. I have a question. While the moans from men seem quite genuine since they then ejaculate, are the moans & loud utterances from the women genuine when their pussy's & G sport are massaged? The photography by Peter is unexcelled period! And this on April Fool joke! Thank you for a great site!
man to man
Hallo. buitengewone stijlvolle site met prachtige mensen, vrouwen en mannen. Wat dacht je van een rubriek ook "male to male" met massages en tantra...? (aangezien je ook lesbische delen hebt) Ik kijk uit naar uw antwoord. Bedankt.
hello. extraordinary classy site with beautiful human beings, females and males. What about a section also "male to male" with massages and tantra...? (as you have also lesbian parts) Looking Forward to your Reply. Thanks.
1
Hegre.com
Ik weet niet hoe Peter het doet. Hij heeft de mooiste vrouwen ter wereld gefotografeerd. Beter dan zijn collectie wordt het niet!! Deze vrouwen zijn in elk opzicht perfect!! Dit is de beste site op internet !! En, het wordt elke dag beter!! Ik denk dat het vrouwelijk lichaam de meest artistieke vorm ter wereld is. De 'High Quality' van Peters fotografisch talent doet zelfs de vrouwelijke vorm uitkomen !! Zowel de stills als de video's zijn erotische kunst op zijn best !! Bedankt Peter, ik waardeer je werk enorm !! Wolga
I don't know how Peter does it. He has photographed the most beautiful women in the world. It does not get any better than his collection !! These women are perfect in every way !! This is the best site on the web !! And, it is getting better every day !! I think that the female body is the most artistic form in the world. The 'High Quality' of Peters photographic talents even enhances the female form !! Both the stills and the videos are Erotic Art at it's ultimate best !! Thank You Peter, I greatly appreciate your work !! Volga
1
Uw site controleren is mijn dagelijkse ochtendroutine geworden. Het blijft altijd spannend. Echt fantastisch!
Checking your site has become my daily morning routine. It never fails to excite. Truly amazing!
Hegre the best
petje af Hegre. Je bent de beste.. Zou graag wat Indiase meisjes willen zien
hatsoff Hegre. You are the best.. Would love to see some Indian girls
models
Ik geniet van je site. Ik heb een paar wensen. Voor Luba om een yogafilm te maken. De tweede is dat u enkele van uw oudere modellen terugbrengt. Het zou leuk zijn om daar iemand van in de dertig te zien. Veel van uw modellen zijn gestopt met poseren en ik hoop dat ze misschien nog een keer geïnteresseerd zijn. Bedankt
I enjoy your site. I have a few wishes .For Luba To do a Yoga film. The second is for you to bring back some of your older models. It would be nice to see someone in there thirties. Many of your models stopped posing and I hope they might be interested in one more time. Thank you
1
Raw, Natural Expression of Human Intimacy
Met de enorme hoeveelheid expliciete websites die tegenwoordig online zijn, voel ik me echt bevoorrecht dat ik Hegre.com heb gevonden en ervan kan genieten. De inhoud is hier altijd opwindend en anders terwijl het trouw blijft aan de filosofie van 'uitmuntendheid in naaktfoto's'. Ik voelde me vooral aangetrokken tot deze site door het massagewerk; dit zijn simpelweg mijn fantasieën die tot leven zijn gebracht. Ik kan niet uitleggen hoe prachtig, bevredigend en verleidelijk de massages zijn: deze moet je zien om het te geloven. Waar Petter Hegre deze expressieve en mooie vrouwen en mannen vindt, is een wonder en het is magisch om ze in zo'n openhartig, speels, serieus en intiem licht vast te leggen. Terwijl de overgrote meerderheid van de inhoud voor volwassenen online (voor mij) geforceerd, agressief en gericht lijkt op onrealistische verwachtingen van menselijke seksualiteit, beeldt Hegre.com vrouwen en mannen af in een artistiek licht dat hun werkelijke geest doorlaat aan de kijker. Het is enorm verfrissend en soulvol om te zien. Bedankt PH voor je liefde voor kunst en seks.
With the massive amount of explicit websites online today, I feel truly privileged to have found and enjoy Hegre.com. The content here is always thrilling and different while staying true to the philosophy of 'excellence in nudes'. I was particularly drawn to this site by the massage work; this is quite simply my fantasies brought to life. I cannot explain how gorgeous, fulfilling and seductive the massages are: these must be seen to be believed. Where Petter Hegre finds these expressive and beautiful women and men is a wonder and to capture them in such a candid, playful, serious and intimate light is magical. While the vast majority of adult content online seems (to me) forced, aggressive and focused on unrealistic expectations of human sexuality, Hegre.com depicts women and men in an artistic light which allows their actual spirit to show through to the viewer. It is immensely refreshing and soulful to see. Thank you P.H. for your love of Art and sex.
Suggestion for the site
Ik blader met veel plezier op uw website. De video's en foto's zijn erg creatief en duidelijk. Als je meer inhoud hebt over rookmodellen (sigaretten met kurk), zou het fantastisch zijn voor de rokende fetisjliefhebbers. Bedankt!
I enjoy browsing on your web site. The videos and pictures are very creative and clear. If you may have more contents about smokingmodels (cigarettes with cork), it would be fantastic for the smokingfetishlovers. Thank you!
Erotica
Mijn vrouw en ik zijn u en uw site dankbaar. We zijn 34 jaar getrouwd en uw site heeft ons huwelijk nieuw leven ingeblazen. We waren niet geïnteresseerd in een pornosite. We houden vooral van de mannelijke/vrouwelijke foto's en hoe erotisch, kunstzinnig en smaakvol ze zijn gemaakt. Het onbedoelde gevolg van het goede dat uw site biedt, is onmetelijk.
My wife and I are grateful to you and your site. We have been married for 34 years and your site has reinvigorated our marriage. We were not interested in a porn site. We especially like the male/female photographs and how erotic, artful, and tasteful they are done. The unintended consequence of the good that your site provides is immeasurable.
Pregnant Form
Ik zou graag zien dat de zwangere vorm op deze website komt... Ik vind zwangere vrouwen zo weelderig en mooi. Massage, tantra, film en shots.....wauw, Petter kon wonderen doen met de zwangere vorm.
I would love to see the pregnant form enter this website...I think pregnant women are so luscious and beautiful. Massage, tantra, film and shots.....wow, Petter could do wonders with the pregnant form.
1 1
tantra
Veel complimenten voor de zeer aantrekkelijke site en inhoud Petter. Elke dag is er zoveel kijkplezier van alle foto's, filmpjes en Tantra Massages. De Tantra-massages trekken mijn speciale aandacht voor de pure volledige aanbidding van naakte menselijke lichamen. Mijn speciaal verzoek is om een Complete Tantra-massage te zien voor een mannelijk vrouwelijk stel met Serena en Fabi als de naakte masseuses.
Many compliments for the highly attractive site and content Petter. Every day there is so much viewing pleasure in all the pictures, films and Tantra Massages. The Tantra massages do catch my special attention for the pure complete worship of naked human bodies. My special request is to see a Complete Tantra massage for a male female couple with Serena and Fabi as the naked masseuses.
Impressed!!
Slechts minder dan een maand lid, net als veel van je andere leden ben ik onder de indruk, soms overweldigd. Zoekend naar eerlijke naaktheid kwam ik je foto's tegen. Mijn eerdere ervaring met uw site was zo ongeveer alleen maar hele mooie naakte meisjes. Het was een meer dan welkome verrassing om je werk van naakte koppels te zien, zo aantrekkelijk. In het menselijk bestaan zijn er maar 2 basisvormen. De meest eerlijke foto's zijn van degenen die samen volledig naakt zijn. Voor alle voor de hand liggende argumenten wekken we graag onze nieuwsgierigheid op in speel-, dans- en liefdevolle sessies. Onze belangrijkste focus ligt zeker op artistiek aantrekkelijke beelden die langer dan een oogwenk blijven hangen. Je vaardige en ervaren technieken met camera's leveren de meest verbazingwekkende kunst op. Naakte masseurs, volledig naakt uitdagend, provocerend dansen en zulke sterke naakt poserende koppels zijn absoluut goede toevoegingen aan je site die me lang verslaafd zullen houden.
Only member for less than a month, like many of your other members I am impressed, sometimes overwhelmed. Browsing for honest nakedness I came across your pictures. My previous experience with your site was just about very nice nude girls only. It was a more then welcome surprise to see your work of naked couples, so very attractive. In human existence there are only 2 basic forms. The most honest pictures are of those in complete nakedness together. For all the obvious arguments we do like to arouse our curiosity in playing, dancing and loving sessions. Most certainly our main focus is on artistic attractive images that will remain longer then an instant. Your skilful well experienced techniques with camera’s do produce most amazing art. Naked masseurs, completely nude challenging, provocative dancing and such strong naked posing couples are definitively good additions to your site that will keep me hooked for a long time.
1
applause!!!!!!!!!!
Je site is geweldig, ik hou van de massagevideo's. Ik heb één suggestie: de mooie massuese in de orgastische koude rillingen (en vele andere) video's zouden in elke video moeten worden gebruikt. Ze is erg sexy en weet hoe ze een vrouw kan ontspannen en haar intense orgasmes kan bezorgen! Zou haar graag een massage zien geven met minder kleren aan, misschien zonder beha, of alleen in beha en slipje of naakt.
Your site is great love the massage videos I have one suggestion the beautiful massuese in the orgasmic chills( and many others) videos should be used in every video she is very sexy and knows how to get a woman relaxed and make her have intense orgasms! Would love to see her give a massage with less clothes on maybe braless, or in just bra and panties or nude.
Cancellation
Mijn abonnement loopt morgen af. Ik vind je site erg leuk. In de afgelopen drie maanden heb ik waarschijnlijk 30 verschillende sites voor volwassenen geprobeerd. Je fotografie en niveau van technische innovatie zijn absoluut de allerbeste. Niemand anders komt in de buurt. Ik heb Met-Art en Femjoy geprobeerd en jouw site is duidelijk superieur. Ik beperk het aantal sites waarop ik me permanent zal abonneren, en jij staat op mijn shortlist. Om financiële redenen moet ik tijdelijk wat minderen. De belangrijkste reden dat ik deze opmerking stuur, is dat Hegre.com absoluut geeft om wat de klant wil zien op een website voor volwassenen. Ik waardeer deze houding die je hebt voor de kijker. Hartelijk dank, en ik kom snel terug. Met vriendelijke groeten, Jim S
My subscription expires tomorrow. I do like your site very much. Over the last three months, I've tried probably 30 different adult sites. Your photography and level of technical innovation are absolutely the very best. Nobody else comes close. I've tried Met-Art and Femjoy and your site is clearly superior. I'm narrowing down the number of sites that I will permanently subscribe to, and you are on my short list. For financial reasons, I have to temporarily cut back a little. The main reason that I send this comment is that Hegre.com definitely cares about what the customer wants to see in an adult web site. I appreciate this attitude that you have for the viewer. Many thanks, and I'll be back soon. Best regards, Jim S
Keep up the good work
Onlangs probeerde ik een andere site. Het was een verspilling van tijd en wat geld. Blij om terug te zijn. Sensueel, erotisch, soms vrolijk. Goede kwaliteit tot in detail. De modellen ogen natuurlijk, inclusief kleine oneffenheden. Ze laten zich zien als echte mensen, niet als Photoshoppies. Ik ben dol op de tantrische video's. De sets waarin zowel mannelijke als vrouwelijke modellen verschijnen zijn geweldig. Hegre's werk is erotisch, soms erg opwindend, maar nooit pornografisch. Waarom zouden foto's van mooie naakte mensen pornografisch moeten zijn?
Recently I tried another site. It was a waste of time and some money. Glad to be back. Sensual, erotic, sometimes cheerful. Good quality in great detail. The models seem natural, including small irregularities. They show themselves as real people, not Photoshoppies. I'm very fond of the tantric videos. The sets in which both male and female models appear are great. Hegre's work is erotic, sometimes very hot, yet never pornographic. Why should pictures of beautiful naked people be pornographic?
New member's impression
Ik ben absoluut weggeblazen door de kwaliteit van uw site. Na een rondleiding van een uur kan ik zeggen dat Hegre.com met kop en schouders beter is dan de rest van het peloton! Ik ben vooral onder de indruk van de kwaliteit van je fotografie.
I'm absolutely blown away by the quality of your site. After an hour's tour I can say that Hegre.com is head and shoulders better than the rest of the pack out there! I'm particularly impressed with the quality of your photography.
Women of colour
Een uitstekende site, geweldig gebruik van elk artistiek element, modellen, verlichting, locatie. Geweldig om nu wat donkerdere modellen op de site te zien. Leuk om te zien dat je over de hele wereld bent geweest. Mag ik je aanraden om ook naar Fiji, India en/of Sri Lanka, Dubai of de Golfregio te gaan, daar zijn een aantal geweldige 'vrouwen van kleur'. Ik vind het meest seksueel aantrekkelijke aan hen niet alleen dat ze aantrekkelijk zijn, maar ze variëren ook zo veel in huidskleur van heel licht tot heel donker en alles daartussenin. Ik hou ook van de teint en olijfkleurige huid van sommige vrouwen in het Midden-Oosten, zoals Dubai
An excellent site, great use of every artistic element, models, lighting, location. Great to see some darker models on the site now. Great to see you have been around the world. May I suggest you go to Fiji, India and or Sri-lanka, Dubai or the Gulf region too, there are some great 'women of Colour' there. I find the most sexually attractive thing about them not only are they attractive, but they vary so much in skin tonne from very fair to very dark and everything inbetween. I also love the complexion and olive skin of some of the women in the Middle East areas such as Dubai
New Set with Anna S, Caprice & Valerie?
Ik wil een set S met Anna S, Caprice & Valerie (volledig naakt), in de stijl van Anna S, Angelica en Paulina - Trio met meer dan 120 afbeeldingen. Dat zou een droom zijn. :) ^^
I want a set S with Anna S, Caprice & Valerie (completely naked), in the style of Anna S, Angelica and Paulina - Threesome with more than 120 images. That would be a dream. :) ^ ^
Condolences
Mijn medeleven met u Petter en alle mensen van Noorwegen over de recente tragedie.
My sympathies to you Petter and all the people of Norway over the recent tragedy.
what makes the difference
Er zijn honderden websites waar "fotografen" hun werk in naaktfotografie presenteren, maar er is er maar één hegre.com. Wat maakt het verschil? Zijn het de modellen? Is het de professionele uitrusting? Is het de kennis van kadersetting, van lichtopstelling, ...? Ik denk dat de som van alles deze site zo speciaal en uniek maakt; maar allereerst een meester als Petter. Het is gemakkelijk te zien dat het voor hem veel meer is dan alleen "geld verdienen". Dankjewel Petter :)
There are hundreds of websites where "photographers" present their work in nude photography, but there is only one hegre.com. What makes the difference? Is it the models? Is it the professional gear? Is it the knowledge of frame setting, of light setup, ...? I think the sum of all makes this site so special and unique; but first of all a master like Petter. Easy to see that for him it is much more than just "making money". Thank you, Petter :)
Peter, je vermogen om het vrouwelijk lichaam te fotograferen is absoluut uitstekend. Er zijn natuurlijk andere bekwame fotografen in dit artistieke naaktgenre, maar velen zijn minder grondig. Sommige van de andere grote artistieke naaktwebsites zijn de moeite van het bekijken waard, maar schieten op sommige gebieden tekort. Ik ben geen grote fan van buitenfotoshoots. Bij de meeste buitenopnamen zijn de beelden verzadigd met licht en lijken ze meer een nieuw avontuur te zijn voor fotograaf en modellen. Veel van je buitenopnamen Peter zijn van hogere kwaliteit door gebruik te maken van schaduw en fotograferen in de schemering of dageraad. Dit ontsnapt op de een of andere manier aan veel andere fotografen die onzin fotosets voor buiten maken. Naar mijn mening zijn je studio-opnamen veel beter met perfect of bijna perfect contrast. Veel gemakkelijker om een opname binnenshuis te regelen, hoewel veel fotografen op grote locaties dit niet eens goed kunnen beheren. De site is veel verbeterd sinds de laatste keer dat ik vier of vijf jaar geleden lid was. Ik hoorde voor het eerst van uw site nadat ik Luba's boek had gekocht, een klassieker. Het tijdschriftformaat en verschillende download- en zip-formaten zijn geweldig, niet te vergeet de massagevideo's. Ik heb veel favoriete dames op je site, te veel om op te noemen. De '69 Dodge Charger is ook een van mijn favoriete auto's, mooie keuze. Als amateur-airbrush-artiest in vrouwelijk portret en figuur ben ik erg kieskeurig geworden met betrekking tot kwaliteit in artistieke naaktfotografie. Alleen het beste is voldoende. Het allerbeste Peter, Luba en alle fijne dames op Hegre.com.
Peter,your ability to photograph the female body is absolutely outstanding.There are other capable photographers in this artistic nude genre of course but many are less thorough.Some of the other large artistic nude websites are worth a look but fall short in some areas. I am not a major fan of outdoor photo shoots.Most outdoor shoots leave the images saturated with light and seem to be more of a novel adventure for photographer and models.Many of your outdoor shoots Peter are of higher quality using shade and shooting at dusk or dawn.This somehow escapes many other photographers who create rubbish outdoor photo sets. In my opinion your studio shoots are far superior with perfect or near perfect contrast.Much easier to control an indoor shoot,though many photographers on big time sites cannot even manage this correctly. The site has improved a great deal since the last time i was a member four or five years ago.I first learned of your site after buying Luba's book which is a classic.The journal format and various download and zip sizes are great,not to forget the massage videos.I have many favourite ladies on your site,too many to mention.The '69 Dodge Charger is also one of my favourite cars,nice choice. Being an amateur airbrush artist in female portrait and figure has made me very discerning with regards to quality in artistic nude photography.Only the best will suffice. All the best Peter,Luba & all the fine ladies on Hegre.com.
Love it (and suggestion)
Ik vind je video's helemaal geweldig! Vooral de massages die eindigen met een orgasme (het mooiste in de wereld vind ik het vrouwelijk orgasme). Ik denk dat het heel nuttig zou zijn om elke video expliciet te taggen als er een orgasme wordt bereikt. Ik ben het er ook mee eens dat het horen van het genot van de vrouw (gekreun/ademhaling/etc.) zo erotisch is, dat het leuk zou zijn om de muziek in deze tijden ook een beetje zachter te zetten. Bedankt voor een geweldige site!
I absolutely love your videos! Especially the massages ending with an orgasm (the most beautiful thing in the wold to me is the female orgasm). I think it would be very helpful to have each video explicitly tagged if an orgasm is achieved. I also agree that hearing the women's pleasure (moans/breathing/etc.) is so erotic, it would be nice to turn down the music a bit during these times as well. Thanks for a great site!
interview films
Je intieme interviewfilms zijn eersteklas. Ik heb erg genoten van de film met Olena O. Ik zou graag meer van dit soort films zien. Variaties kunnen beperkte maar meer gedetailleerde beschrijvingen/demonstraties enz. bevatten. Goed gedaan, ga zo door met het goede werk rob h.
Your intimate interview films are first class.I really enjoyrd the film with Olena O.I would love to see more of these types of film.Variations might include limited but more detailed descriptions/demonstrations.etc. Well done, keep up the good work rob h.
challenge!
Geweldige website, en ik vind het leuk dat je niet te ver gaat met seksscènes - houd het sensueel maar smaakvol, dat is de sleutel. Ik daag je echter uit...wat dacht je van enkele modellen uit moslimlanden? Nu is er een uitdaging voor jou... zorg dat je niet gearresteerd wordt! (Bali is trouwens een overwegend Hindoestaans eiland, geen moslim, binnen Indonesië).
Great website, and I like the fact that you don't go too far with sex scenes - keep it sensual but tasteful, that's the key. I issue you a challenge though....how about some models from muslim countries? Now there's a challenge for you...just don't get arrested! (Bali by the way is a predominantly Hindu island, not muslim, within Indonesia).
Japan Models
Vraag: Waarom hebben de meeste Japanse Hegre-modellen een ongeschoren poesje?
Frage: Warum sind die meisten japanischen Hegre-Modelle mit unrasierter Muschi ?
Missing models
Ik waardeer de vele modellen die je hebt uit Japan enorm, maar er is een enorm gat in de selectie: geen modellen uit China of Hong Kong! Kwalificeren ze niet als mooi?
I really appreciate the many models you have from Japan, but there is a huge gap in the selection: no models from China or Hong Kong! Do they not qualify as beautiful?
Standards?
Beste "Hegre", Soms komen je foto's gevaarlijk dicht in de buurt van hardcore porno. Maar door de set-up, de zeer mooie modellen en de technische standaard ervaar ik ze toch als "classy". Je laatste galerij, de AK47, is duidelijk de grens overgestoken. Een naakt meisje in gevechtslaarzen, masturberend met een automatisch pistool, is een goedkoop pornotijdschrift waard, maar niet dat van jou. Een beetje in de war...galwin
Dear "Hegre", Sometimes your photos come dangerously close to hard core porn. But due to the set-up, the very good looking models and the technical standard I still perceive them as "classy". Your last gallery, the AK47, clearly crossed the border. A nude girl in combat boots, masturbating with an automatic gun is worth some cheap under-the-table porn magazin, but not yours. A little bit confused...galwin
1
shooting or filming in the rain
Je site is echt geweldig met ontelbare mooie foto's en video's. Ik zou echter graag willen dat je buiten een fotoshoot (foto of video) maakt in een warme regenbui met het model of de modellen die doorschijnende plastic regenjassen over hun verjaardagspakken dragen en genieten van de oorlogsregen. Denk je dat dit mogelijk is? Vriendelijke groeten Rolf
Your site is really great with uncountless beautiful pictures and videos. However, I would like you to do a shooting (photos or video) outdoors in a warm rainshower with the model or the models wearing seethrough plastic raincoats over their birthday suits and enjoing the war rain. Do you think this may be possible? Kind regards Rolf
Nude models in sport or in dance
Ik blader met veel plezier op uw website. De video's en foto's zijn erg creatief en duidelijk. Als je meer inhoud zou hebben over modellen in sport of dans, zou het leuker zijn. Bedankt voor je inzet om ons veel vreugde te brengen.
I enjoy browsing on your web site. The videos and pictures are very creative and clear. If you may have more contents about models in sport or in dance, it would be more delightful. Thank you for your effort to bring much joy to us.
Exquise naakten Petter! Bedankt voor je werk! En een bescheiden verzoek: zou graag wat "verloren" archieffoto's van Mona zien als ze bestaan!
Exquisite nudes Petter! Thank you for your work! And a humble request: Would love to see some "lost" archival photos of Mona if they exist!
Beste Petter, Gefeliciteerd met de recente Japanse serie. Ik ben al lang een bewonderaar van Japanse vrouwen, en om ze gefotografeerd te zien in je eigen onnavolgbare, edgy stijl is een echte traktatie! Meer Aziatische modellen graag (en natuurlijk meer Muriel!) Bedankt, BB
Dear Petter, Congratulations on the recent Japanese series. I've long been an admirer of Japanese women, and to see them photographed in your own inimitable, edgy style is a real treat! More Asian models please (and of course, more Muriel!) Thanks, BB
1
Male Ejaculation
Een paar videoclips van je penisaanbidding zijn HOT HOT HOT. Hoewel de jongens het zo lang volhouden; het zou heel 'artistiek in mijn gedachten' zijn als we na zo'n lange sessie een prachtige ejaculatiescène zouden kunnen zien terwijl hij wordt aanbeden door het model dat met hem werkt. Niets is fijner dan een mooie vrouw die de penis van een man masseert tot ejaculatie. Laat dit alstublieft gebeuren. Bedankt........ en je site is zo duidelijk en gewoon puur erotisch. Zal echter op de hoogte blijven voor de 'ejaculatie'-scène. :) Ga ervoor ... het zal velen blij maken.
A few you your Penis worship video clips are HOT HOT HOT. However, though the guys hold out for such a long time; it would be very 'artistic in my mind' if after such a long session, we could see a beautiful ejaculation scene while he is worshiped by the model working with him. Nothing is finer than a beautiful woman massaging a man's penis to ejaculation. Please make this happen. Thank You........and your site is so clear and just purely erotic. Will keep posted for the 'ejaculation' scene though. :) Go for it...it will make many happy.
More Luba!
Luba is een van de mooiste vrouwen die ik ooit heb gezien. Ze heeft een vorm om voor te sterven, en de vreemde keren dat ze lacht op een foto, word ik er gek van! Geluksvogel :-)
Luba is one of the most beautiful women I've ever seen. She has a shape to die for, and the odd times she smiles in a picture it sends me off! Lucky man :-)
1
Great Website
Als je net als ik een echte liefhebber bent van de schoonheid en kunstzinnigheid van vrouwelijk naakt, moet je lid worden van Hegre.com.
If you are a true lover of the beauty and artistry of the female nude as I am, you have to become a member of Hegre.com.
Hegre.com is naar mijn oprechte mening gewoon de meest verbazingwekkende site op internet. Ik ben op verschillende andere hoog gewaardeerde sites geweest en niets... niets is te vergelijken met deze site... van de momenten die je vastlegt tot de verbluffende hoge kwaliteit van al je werk bedankt en ik zal altijd deze site verkiezen boven een andere
Hegre.com is simply the most amazing site on the web in my honest opinion I've been to several other highly rated sites and nothing.. nothing compares to this site.. from the moments you capture to the stunning high quality of all your work thank you and I will always choose this site over any other
Ik wil je feliciteren, je bent een uitstekende fotograaf, zonder twijfel is dit de beste website in zijn soort.
Quiero felicitarte, eres un excelente fotografo, sin lugar a duda esta es la mejor web de este tipo.
My Tribute to Luba in The Ultimate Female
Ik ben al bijna een jaar lid van Hegre.com en heb bijna alle naakten op deze site grondig bestudeerd en ben in de loop der jaren een kenner geworden van vrouwelijk naakt. Van alle naakten die ik in mijn tijd heb gezien, beschouw ik Luba's Ultimate Female als de beste en mooiste weergave van vrouwelijk naakt die ik ooit heb gezien. Het is de perfecte combinatie van een geweldige vrouw, prachtige poses, een geweldige picturale studie van het vrouwelijk lichaam en het detail dat het afmaakt, die geweldige, sexy zwarte pumps met hoge hakken die Luba draagt. Er gaat niets boven Luba naakt met alleen een paar sexy zwarte pumps. Het is het perfecte accessoire voor Luba en voor een naakte vrouw in het algemeen. Luba's vorm is zo geweldig met haar rondingen en geweldige lineaire definitie in haar lichaam. De manier waarop ze zichzelf positioneert en poseert in deze set creëert absoluut fantastische stillevens die de kijker een geweldige kans geven om elk detail van de schoonheid van het vrouwelijk lichaam te waarderen. Haar pumps voegen die perfecte erotische sexiness toe aan de naakten omdat het haar statig maakt, haar grote benen verlengt en haar kont er fantastisch uitziet! Ik ben een echte liefhebber van naakte vrouwen die alleen op hoge hakken worden gefotografeerd. Het is de perfecte combinatie van hun schoonheid en de accessoires die vrouwen het liefst dragen. De legendarische fotograaf Helmut Newton geloofde dat een vrouw pas naakt is als ze een paar hoge hakken draagt. Dat is precies mijn gevoel. Ze maken een vrouw echt sexy en krachtig. Daarom is Luba's Ultimate Female een klassieker. Ik hoop dat Luba overweegt om een Ultimate Female Part Two te doen met alleen een paar sexy pumps als eerbetoon aan de leden. Luba, je bent een waar kunstwerk en uniek in zijn soort!
I have been a Hegre.com member for almost a year and have thoroughly studied mostly all of the nudes on this site and have over the years become a connoisseur of the female nude. In all the nudes I have seen in my time, I consider Luba's Ultimate Female to be the finest and most beautiful presentation of the female nude I have ever seen. It the perfect combination of an amazing woman, wonderful poses, a great pictorial study of the female body and the detail that tops it off, those great, sexy black high heel pumps that Luba wears. There is nothing like Luba nude wearing only a pair of sexy black pumps. It is the perfect complimentary accessory for Luba and for a naked woman to wear in general. Luba's form is so amazing with her curves and terrific linear definition in her body. The way she positions herself and poses in this set creates absolutely fabulous still-life nudes that gives the viewer a wonderful chance to appreciate every detail of the beauty of the female body. Her pumps add that perfect erotic sexiness to the nudes as it makes her statuesque, elongates her great legs and makes her butt look amazing! I am a true lover of nude women being photographed wearing only high heels. It is the perfect combination of their beauty and the acessory women love to wear the most. The legendary photographer Helmut Newton believed that a woman is not nude unless she is wearing a pair of high heels. That is my sentiments exactly. They truly make a woman sexy and powerful. This is why Luba's Ultimate Female is a classic. I hope Luba will consider doing an Ultimate Female Part Two wearing only a pair of sexy pumps as a tribute for members. Luba, you are a true work of art and one of a kind!
Hotel Basico - Mexiko
Wanneer komt de set update Mexico Hotel Basico vanaf dag vijf met de 5 modellen op bed uit, kan niet wachten.
Wann erscheint das Set-Update Mexiko Hotel Basico aus dem fünften Tag mit den 5 Models auf dem Bett, kann es nicht mehr erwarten.
Hotel Basico - Mexiko
Wanneer is de galerij van de serie van vijf modellen in Mexico met Hotel Basico? Kan er niet meer tegen! Want deze galerij belooft veel.
When is the gallery of the series of five models in Mexico with the Hotel Basico? Can not stand it any more! For this gallery promises a lot.
sylvie; hair
Waarom houden meisjes haar op hun lichaam? Ik denk dat alle pudenda goed verzorgd moeten worden, dat wil zeggen geschoren. Meisjes scheren hun benen, scheren hun oksels, waarom zou hun meest intieme deel anders zijn?
Why do girls keep hair on their bodies? I think that all pudenda should be well taken care of, that is to say, shaved. Girls shave their legs, shave their underarms, why should their most intimate part be any different?
Nika
Nika is een visie op schoonheid die slechts weinigen zullen zien. Haar foto's zijn superieur aan alle die ik ooit heb gezien. Ontzettend bedankt
Nika is a vision of beauty that only few may see. Her pics are superior to any I have ever seen. Thank you so much
“Petter, you just get better and better. Your eye for beauty is keen, and your creativity seems limitless. Your models are amazing. Anna S has been a long time favorite but you have found a star with Stasha as well. Stasha's new movie was the reason I had to write. The use of light and shadow in the Stars and Stripes gallery makes it a masterpiece! Keep up the amazing work. I will always remain a loyal subscriber and admirer.”
GREAT!
Ik ben verdrietig, want ik probeer maar een maand om te zien wat ik verlies om te zien in deze PRACHTIGE website. Is niet alleen de TOP BABES. IS DE HELE WEBSITE. Hier zal ik nooit GOEDKOPE PICS vinden. GEFELICITEERD PETTER!! en IK BEN SNEL TERUG.
I'm sad, because I only try one month to see what I'm losing to see in this MARVELOUS website. Is not just the TOP BABES. IS THE ENTIRE WEBSITE. Here I never will find CHEAP PICS. CONGRATULATIONS PETTER!! and I"LL BE BACK SOON.
The Best
Beste site die al op internet is gezien, met inhoud van hoge kwaliteit en geweldig werk, altijd met geweldige vrouwen, echt - niet alleen "reeks afbeeldingen - echte vrouwen van nature, zelfs gebrekkig ... Dat is wat deze site speciaal maakt! Gefeliciteerd! voor het harde werk en spectaculaire foto's! Wijs deze site altijd aan als de beste! Knuffels
Best site already seen on the internet, with content of high quality, and great job, always with wonderful women, real - not just "set of images - real women au naturel, even defective ... That's what makes this site special! Congratulations for the hard work, and spectacular photos! Always point out this site as the best! Hugs
Sveba
Sveba klopt alle klassieke mooie vrouwen uit de geschiedenis schoon uit de ring. Dit meisje heeft al het evenwicht en de raadsels van de Mona Lisa, de schoonheid van Cleopatra en Helena van Troje,7 het seksuele aantrekkingskracht van Angelina Joilie en nog veel meer! Ze is prachtig !! Jammer dat ze niet langer je model is.
Sveba knocks all classically listed beautiful women throughout history clean out of the ring . This lass has all the poise & inigma of the Mona Lisa , the beauty of Cleopatra & Helen of Troy ,7 the shear sexual magnetism of Angelina Joilie & then some ! she's stunning !! Shame she no longer is your model .
het fotograferen van enkele Japanse meisjes zal je site hebben om meer diversiteit te hebben.
shooting some japanese girls will have your site to have more diversity.
“Hegre.com has effortlessly earned my Platinum Collection accolade - a special honour reserved for only the 10 best erotic nude sites on the web! It is unquestionably a market leader in terms of quality content, user interface, updates and technology, ensuring it offers it's members incredible value for money. I had extreme pleasure reviewing this site.”
mmmm heel erg lekker spul!
mmmm very very tasty stuff!
Silvie
Ik wilde alleen DANKJEWEL zeggen voor Silvie! Ze is precies wat ik zocht. Het is het meest verfrissende om te zien dat een echte vrouw het omarmt een vrouw te zijn, geen meisje. Lichaamshaar is iets heel vrouwelijks dat gewaardeerd moet worden; dus nogmaals bedankt voor het waarderen! Ik ben opgewonden om veel meer van haar te zien en hoop dat ze niets verandert!
I just wanted to say THANK YOU for Silvie! She is exactly what I've been looking for. Its the most refreshing thing to see a real woman embracing being a woman, not a girl. Body hair is a very feminine thing that should be appreciated; so thank you again for appreciating it! I'm excited to see much more of her and hope she doesn't change a thing!
Gabriella
Gabby is een droom die uitkomt .. haar olijfkleurige huid & haar grote mooie borsten maken me wild .... ik vind het geweldig dat ze rondingen heeft en niet broodmager is zoals veel van de andere modellen op je site .. zou leuk zijn om te zien meer meisjes zoals zij hier op uw site: de etnische meisjes ... fit, slank en voluptueus op de juiste plaatsen ...
Gabby is a dream come true .. her olive skin & her big beautiful breast drive me wild .... i love that she has curves and isn't scrawny like many of the other models on your site .. would be nice to see more girl like her here on your site : the ethnic girls ... fit, slender & voluptuous in all the right places ...
What are the "old models" doing?
Wie al enkele jaren lid wordt van Hegre.com kent de vroegere lievelingen als Gislane, Marketa, ... Wat doen ze vandaag? Ik denk dat nogal wat leden geïnteresseerd zijn in incidentele updates en misschien herbezoeken van vroegere liefdes?
Those who join Hegre.com for some years already know the former darlings like Gislane, Marketa, ... What are they doing today? I think quite some members might be interrested in occasional updates and maybe re-visits of former loves?
Ik ben Japans. Ik wil er naakt uitzien als Japanse, Chinese en andere oosterse meisjes. kijk alsjeblieft voor mooie deze meisjes.
I'm japanese. I want to look the nude of japanese, chinese, and the other oriental girls. please look for beautiful these girls.
Ik wil naaktsporten zien zoals kunstschaatsen, gymnastiek, golf en tennis. vind alstublieft mooie meisjes die deze sporten goed kunnen spelen.
I want to see nude sports like figure-skating, gymnastics, golf, and tennis. please find beautiful girls who can play these sports well.
Muriel
Ik ben verliefd op Muriel, ik sta te popelen om haar te ontmoeten, ik volg haar sinds ze in Argen salu2 was
Estoy enamorado de Muriel, muero por conocerla, la sigo desde que estaba en Argen salu2
“There is a big difference between porn and art. Hegre defines the female anatomy in its pure art-form. The pictures are like fish aquariums that help me relax when I’m stressed.”
trabajando en tu casa
hallo petter ik heb gewerkt in je nieuwe homme.weno groeten mooie pagina en mooi huis!! doei
hello petter im a worked in your new homme.weno un saludo preciosa pagina y preciosa casa!! see you lated
“I must appreciate your extreme passion to devote your eye for the esteemed natural pure nudity. models like muriel, catherine are absolutely stunning to behold the integrity of human natural explisitness”
Petter's work
Hallo Petter, je werk is buitengewoon goed, ik hou van je smaak en de manier waarop je de modellen aanmoedigt om met je samen te werken! Je hebt smaak, een zekere gevoeligheid en je hebt een bewonderaar van je kunstwerk gewonnen. Bedankt en wees voorzichtig. PS hoe kom je aan deze prachtige vrouw? Bellen ze jou? Of drop hun foto's of zie je ze op straat????
Hi Petter, your work is extraordinary good, I love your taste and the way you encourage the models to work with you! You have taste, a certain sensitivity and you've won an admirer of your art work. Thank you and take care. P.S. how do you get these georgous woman? Do they call you? Or drop their pics or you see them on the street????
Hou van je werk en zeg tegen Luba dat ze het heetste is sinds appeltaart
Love your work, and tell Luba she is the hottest thing since apple pie
Petter, je hebt mijn dag gered. Deze foto's zijn precies wat ik nodig had. Ik vraag me af waar je zulke schattige jonge modellen vindt.
Petter, you’ve saved my day. These photos are exactly what I needed. I wonder where you find such adorable young models.
Dominika C
Hallo Petter Je nieuwe model Dominika C is zo geweldig, ik hoop dat je nog veel meer fotoseries met haar zult maken, het is geweldig werk dat je hebt gedaan en Dominika C is zeker een geweldig model. Ze is het beste model dat ik op je site heb, dus laten we veel meer van haar zien.
Hi Petter Your new model Dominika C is so amazing, i hope you will make lots more photo serie whit her, its a great job you did and Dominika C sure is a wonderful model. She is the best model i have on your site so lets see much more of her.
Ik ben nu twee maanden lid van uw site en ik vind uw fotografie het meest verbazingwekkende dat ik ooit heb gezien. De pure schoonheid van je modellen is adembenemend. Bedankt en ga zo door!
I’ve been a member of your site for two months now, and I think your photography is the most amazing thing I’ve ever seen. The sheer beauty of your models is breathtaking. Thanks and keep up the good work!
Ik ben gisteren pas een jaar lid geworden. Ernaar uitkijken!
I just joined yesterday for a year. Looking forward to it!
Het werk van Petter Hegre combineert elementen uit het surrealisme en erotische fotografie met humor.
Petter Hegre´s work combines elements of surrealism and erotic photography with humor.
Olena O Intimate Interview
Hoi allemaal, Wat een ontzettend mooie film! Olena is een ontzettend open en eerlijke dame, een echte schoonheid. Ik kan me niet eens voorstellen hoeveel mensen "verliefd" op haar zijn. Het zou een waar genoegen zijn om haar in het echt te ontmoeten. Ze is zo verfrissend eerlijk en natuurlijk buitengewoon mooi. Wat ze ook besluit te doen in de toekomst, ik wens haar alle geluk. Dank aan iedereen bij Hegre.com. Liefs en beste wensen, Bren xx
Hi all, What an incredibly beautiful film ! Olena is an incredibly open and honest lady, a true beauty. I can't even begin to imagine how many people are "in love" with her. It would be a real pleasure to actually meet her. She is so refreshingly honest, and, of course, utterly beautiful. Whatever she decides to do in the future I wish her every happiness. Thanks to all at Hegre.com. Love and best wishes, Bren xx
Je fotografie van de vrouwen die 'van nature' mooi zijn, in natuurlijke omgevingen, is gewoonweg fantastisch.
Your photography of the women that are “naturally” beautiful, in natural settings is simply fantastic.
“After picking up what I wanted, I canceled my subscription to Hegre.com. Within a few hours it was acknowledged via email, and confirmed a second time the following day. With that I can say with certitude that everything -- I repeat, everything -- claimed by Hegre.com was delivered. There are no practical restrictions to bandwidth. The Hegre.com servers are robust -- I hooked up briefly on a 3 Mbps line (that's fast for most of the U.S.) and the servers stepped right up to meet my bandwidth. Other sites make such claims but few actually deliver. There is also no restriction on connect-time; my download manager ran without a glitch for many hours. Also, the Hegre.com servers are very polite about reconnecting when connections are cut for reasons beyond their control (we had a 40-minute power-outage). I was able to pickup three download jobs right in process, where they left off! The interface is simple and straightforward. None of that typical nonsense where you have trouble figuring out how to initiate downloads. The interface is simple but it is complex enough to allow anyone to pick and choose exactly what is wanted without a lot of work. No bait-and-switch gimmicks. Members can go directly to whatever they want without annoying marketing scams. In a marketplace where duplicity is common, it is a pleasure to do business with some honest, hard-working folks! Judging the content itself is more of a subjective matter, but I think it's fabulous. And it's all original. What more can I say? Vika, Naomi, Gislane... My main interest was in the films. That is not yet the strength of Hegre.com but there was clear evidence of impressive improvement (technically and artistically) over time. Many of the later films are truly impressive. It is rare to have the combination of technical prowess, artistic intimacy and honesty, combined with that rarest of all "commodities", outrageously gorgeous girls. Thanks.”
Mia is geweldig! Ze is echt door de hemel gezonden! -MT
Mia is amazing! She is truly heaven sent! -MT
Meer van PAULINA alstublieft
Mas de PAULINA por favor
"Deze site heeft een zeer hoge standaard, want de inhoud zal niet teleurstellen."
"This site has a very high standard for its content will not disappoint."
1
Vandaag ben ik lid geworden van uw site. Je hebt niet alleen mijn ogen geopend maar ook mijn hart! – Ulrich Hermann, Duitsland Je fotografie blijft me verbazen. Als het mogelijk is om een staat van perfectie te bereiken, heb je zeker dat hoogtepunt bereikt.
Today I joined your site. You did not only open my eyes but also my heart! – Ulrich Hermann, Germany Your photography continues to astonish me. If it’s possible to achieve a state of perfection, you’ve certainly reached that pinnacle.
Wauw!!! Dit is uitstekend!!! Dit moet een van de beste series ooit zijn! Gewoonweg adembenemend!
Wow!!! This is outstanding!!! This has to be one of the best series ever! Simply breathtaking!
Uw site wordt alleen maar beter en beter...U bent duidelijk de moeite waard om te steunen en aan te moedigen.
Your site just gets better and better...Obviously you are worth supporting and encouraging.
Bedankt voor je prachtige foto's en ook voor je modellen. Ik heb nog nooit zulke mooie meisjes gezien. De beste van de wereld!!!! Ik ben Italiaans, dus ik hou van jonge vrouwen J en jouw site is de beste plek waar meisjes perfect zijn in schoonheid. Je foto's zijn meesterwerken!
Thanks for your wonderful pictures as well as for your models. I never saw such beautiful girls. The best in the World!!!! I am Italian, so I like young women J and your site is the best place where girls are perfect in beauty. Your photos are masterpieces!
Bravo! Uitstekende smaak! Ik moet je complimenteren met de fijne en smaakvolle weergave van de mooie vrouwelijke vorm.
Bravo! Excellent taste! I must compliment you on the fine and tasteful depiction of the beautiful female form.
“I have sincerely enjoyed all of the photographs from your site. I was very hesitant to join, and this is the only "adult" venue I have actually spent money in - but I am in no way disappointed. The pictures are of the highest quality, both aesthetically and technically. I am especially enamored of Katya, who to me is absolutely gorgeous and incredibly desirable.”
"De liefste erotische meiden van over de hele wereld, verzameld op één plek"
"The sweetest erotic girls from all over the world, gathered in one place"
1
Anna S. and Evi
Evi en Anna S: wanneer de vrouwelijke schoonheid uitbarst in al zijn achtergestelde seksualiteit van remmende banden, die Petter Hegre magistraal weet te verwijderen (je ziet Evi Duitse muzen en Anna S in Hot tub en voorlopig set stal)
Evi and Anna S: when the female beauty to burst out in all of his deprived sexuality of inhibiting bonds, that Petter Hegre knows how to magistrally remove (you see Evi german muses and Anna S in Hot tub and, for the time being, set s table)
Ik hou echt van je website - alles eraan - de meisjes, de filosofie, de geweldige fotografie, de goed georganiseerde structuur - alles gebeurt in een zeer professionele en aangename stijl. Beste wensen uit Duitsland!
I really like your website - everything about it – the girls, the philosophy, the great photography, the well-organized structure -- all is done in a highly professional and pleasant style. Best wishes from Germany!
Goede god, man! Engelen bestaan! Je moet meer van dit ongelooflijke meisje, Katya, delen! Bedankt en de goede God voor haar!
Good God, man! Angels do exist! You must share more of this incredible girl, Katya! Thank you and the Good Lord for her!
Petter, je fotografie is fantastisch. Er is geen site die zelfs maar kan worden vergeleken met uw genialiteit.
Petter, your photography is fantastic. There is not a site that can even begin to compare with your brilliance.
Ausrüstung
Ik kan alleen het onderwerp fotoapparatuur observeren. Een ambitieuze hobbyfotograaf is zeker wat beperkt, want de juiste apparatuur kost enorm veel geld! Het is echter geweldig als websites meertalig zijn, zodat het gemakkelijker is om te begrijpen wat er op de pagina staat!
Dem Thema Fotoausrüstung kann ich nur beiwohnen. Sicher ist ein ambitionierter Hobbyfotograf etwas eingeschränkt, denn die richtige Ausrüstung kostet Unsummen! Es ist jedoch toll, wenn Webseiten mehrsprachig ausgelegt sind, daher versteht man auch besser den Inhalt der Seite!
“Recently stumbling upon your site has brought an unfound pleasure to my world of beauty and a new appreciation for my body. Now I have a new understanding for the flower between my thighs and the tiny blossoms on my chest!”
Er is een fantastische en onberouwvol mooie aanwezigheid op het web in de vorm van de Hegre-Archives die Temple2 vanaf nu met genoegen en het voorrecht zal promoten en onder de aandacht zal brengen. Deze website is niet voor de zwakken van geest of bangeriken. Kunstliefhebbers, kunstenaars en vrije geesten zullen een echt thuis vinden tussen de weelderige schoonheid. In de geest van andere beeldende erotische fotografen zoals David Hamilton of Kirk Clendinning, legt Petter Hegre de rauwe, ongeplande natuurlijke schoonheid van het eeuwige vrouwelijke bloot. Deze Godinnenenergie is heel bijzonder en levensbevorderend, zoals elk bezoek aan de archieven zal onthullen. Bovendien zal het interessante levensverhaal van deze fotograaf en zijn perfecte romance en verbintenis met een van zijn mooie topmodellen elke scherpzinnige waarnemer hoop geven voor de eenentwintigste eeuw! Bezoek, steun en vertel uw dierbaren over deze zeer speciale en volwassen website. De internetaanwezigheid van Petter Hegre vergroot elke erotische gevoeligheid en zal de toeschouwer adembenemend en volledig verrijken.
There is a fabulous and unrepentantly beautiful web presence in the form of the Hegre-Archives which Temple2 will have the pleasure and privilege to promote and raise awareness of from now on. This web-site is not for the weak of spirit or faint of heart. Art lovers, artists and free spirits will find a true home amongst its lavish beauty. In the spirit of other fine-art erotic photographers such as David Hamilton, or Kirk Clendinning, Petter Hegre exposes the raw, un-premeditated natural beauty of the eternal feminine. This Goddess energy is very special and life-enhancing, as any visit to the archives will reveal. Also, the interesting life story of this photographer and his picture-perfect romance and union with one of his beautiful, top-models will leave any astute observer filled with hope for the twenty-first century! Please visit, support and tell your loved ones about this very special and mature website. The internet presence of Petter Hegre enhances any erotic sensibility, and will leave the beholder breath-taken and fully enriched.
“I've been a member of your site for a few months now and just wanted to let you know how much I love your site. This latest special showcasing your gorgeous wife Luba is especially magnificent. She is definitely the most beautiful figure model anyone has ever photographed. Let me say hi to Luba too at this moment. Luba, the photographs you've been taking are equally impressive. You both capture the true beauty of the female form at its best.”
wow
heel erg leuk
very very nice
De beste erotische serie die ik ooit heb gezien.
The best erotic series I’ve ever seen.
Uw site is uitstekend en van zeer hoge kwaliteit. Ik geef eigenlijk de voorkeur aan jouw fotografie boven die van David Hamilton, die ik erg gedateerd vind. Ga zo door!
Your site is excellent and very high quality. I actually prefer your photography to the likes of David Hamilton, who I find very dated. Keep up the good work!
More Lune
Petter, Lune domineert de peilingen. Ik denk dat we nieuwe fotoshoots en films van Lune nodig hebben. Ze is absoluut een van de meest sexy en meest gepolijste van uw modellen. Een zeer stijlvolle vrouw.
Petter, Lune is dominating the gallery polls. I think we need new photo shoots and films of Lune. She is definitely one of the sexiest and most polished of your models. A very classy woman.
Ik ben nu een paar maanden lid van uw website en het wordt steeds beter. Ik ben de afgelopen weken op zee geweest en ik kon niet wachten om in te loggen toen ik terugkwam. Laat de foto's van Anne, Katya en Luba (& haar zus) maar komen - drie heel verschillende vrouwen die gemakkelijk zouden kunnen strijden om de positie van 'World's Most Beautiful Woman'. Zoals altijd laat je fotografische genie de schoonheid van vrouwen optimaal tot zijn recht komen. Je bent een echte maestro.
I've been a member of your website for a few months now and it just keeps getting better. I've been away at sea for the last few weeks and I couldn't wait to log-on when I got back. Keep the pictures of Anne, Katya and Luba (& her sister) coming - three very different women who could easily compete for the position of 'World's Most Beautiful Woman'. As always, your photographic genius displays the beauty of women to its best advantage. You are a real maestro.
Jij en je modellen zijn ongelooflijk. Een geweldige combinatie van geweldige techniek, sensualiteit en schoonheid!
You and your models are incredible. An amazing combination of great technique, sensuality and beauty!
“The beauty of women in its purest form!”
"Het Hegre-Archief zet de standaard voor artistieke sites op internet."
"The Hegre-Archives sets the standard for artistic sites on the Internet."
Anna S & Evi are perfect 10s!
Bedankt voor de geweldige fotografie en voor het tonen van hun ware schoonheid!
Thanks for the great photography and for showing us their true beauty!
O, je gaat me vermoorden! Alle meisjes zijn zo geweldig met mooie paren! Je moet me de videoclip laten zien! – Steven Yuen in Hong Kong, lid van Unreal. Geweldige foto's. Ik weet niet hoe je de camera stabiel kunt houden in de aanwezigheid van zo'n schoonheid. Je hebt de mooiste baan op aarde. Meer Sveba, alsjeblieft!
O you are going to kill me! All the girls are so great with nice pairs! You must show me the video clip! – Steven Yuen in Hong Kong, memberUnreal. Awesome shots. I don’t know how you can hold the camera steady in the presence of such beauty. You have the greatest job on earth. More Sveba, please!
Jula - Hegre.com
De perfecte vrouw. 11/10 . periode.
The perfect femme . 11/10 . period.
1
sofie
sofie verdient NU een warme massage door een sensuos masseuse!!!
sofie deserves a warm massage by a sensuos masseuse NOW!!!
nude photos
Ik hou erg van je:s naaktfoto tkank u
I like very much your:s nude photograph tkank u
A True Aficionado of the Female Form
Petter is de beste fotograaf van de naakte vrouwelijke vorm. Hij houdt nooit op de unieke schoonheid in elk model te vinden. Net zoals hij nooit moe wordt van het vastleggen van zulke schoonheid, word ik nooit moe van zijn werk te genieten.
Petter is the best photographer of the nude female form. He never ceases to find the unique beauty in each model. Just as he never tires of capturing such beauty, I never tire enjoying his work.
ik moet zeggen: luba is waarschijnlijk het mooiste meisje op aarde
i need to say : luba is probably the most beautiful girl on earth
“It’s nice to see the models smiling and enjoying the work. Many of us only dream of this kind of work, and you do it so well!”
Good Morning!!!!
Het is geweldig, elke keer als ik deze site bezoek. geweldige, geweldige en mooie modellen..
Its great, every time i go this site. awesome ,terrific and beautiful models..
Great site (especially Yanna)
Goed gedaan. De fotografie is voor het grootste deel eersteklas. Ook al lijkt het een jaloersmakende baan, ik durf te wedden dat het veel werk is, waarbij je elke dag met allerlei soorten mensen te maken hebt om deadlines te halen. Toch maak je veel mensen blij. Een suggestie: wat dacht je van een zustersite genaamd Yanna.com? :-)
Great work. The photography is first rate, for the most part. Even though it looks like an envious job, I bet it's alot of work, dealing with all kinds of people to meet deadlines every day. Still, you make alot of people happy. One suggestion: how about a sister site called Yanna.com ? :-)
"Ongelooflijk mooie meiden. Het is een online bibliotheek gemaakt met de onberispelijke precisie die alleen Petter Hegre kan bereiken.
"Unbelievably beautiful girls. It's an online library created with the immaculate precision that only Petter Hegre can attain.
Petter Hegre is een van de helderste sterren op het gebied van kunstfotografie. Misschien is de kunstwereld niet zo verliefd geweest sinds David Hamilton in de jaren zeventig op het toneel verscheen. Zijn afbeeldingen zijn zo diepgaand in hun compositie en afdrukkwaliteit; zijn onderwerpen zijn zo perfect, zo puur en zo ongelooflijk mooi, dat ze rondspringen als emblemen van jeugdige perfectie. Op dit moment heeft Hegre het... en iedereen wil het.
Petter Hegre is one of the brightest stars in the realm of art photography. Perhaps, not since David Hamilton hit the scene in the seventies, has the art world been so smitten. His images are so profound in their composition and print quality; his subjects so perfect, so pure, and so unbelievably beautiful, they prance about as emblems of youthful perfection. Right now, Hegre’s got it…and everybody wants it.
Alya - Mr Right
Is de zwart-witfoto in de Alya - Mr Right echt Alya. Ik kan niet geloven hoe mooi ze is op die foto.
Is the black and white photo in the Alya - Mr Right really Alya. I can't believe how beautiful she is in that photo.
“Thanks to your visions and visual artistry, I have become one of your greatest fans. Your work is beyond art and photography! Sure I see the beautiful, naked women, but I see past that now. It's so much more…When I'm on your site and looking at your works of passion, I almost feel like I'm on another planet – The Temple of Hegre - basking in the beauty of the female form. God, you’re good, man! Thanks for doing what you do. The world would be a waste without your talent. Thanks. Keep up the beauty.”
Luba is zo lief!!! Petter, geluksvogel :P. Abraços
Luba is so sweet!!! Petter you lucky bastard :P. Abraços
Bedankt voor alle foto's! De Luba-week was geweldig en ik krijg zin om meer van je prachtige meisjes te zien! Tatiana in de Hammock-serie is ook geweldig – mooie foto's van een mooi meisje, vooral de slapende. Beste site ter wereld met dat soort inhoud!
Thank you for all the pics! The Luba Week was great and it makes me want to see more of your gorgeous girls! Tatiana in the Hammock series is great too – nice pics of a beautiful girl, especially the sleeping ones. Best site in the world with that kind of content!
Ik ben een jonge man uit India die alleen maar heeft gedroomd van wat jij al hebt bereikt. Als God me een wens zou geven, zou ik een paar dagen je assistent willen zijn en leren terwijl je werkt! Schitterend!!!! Uitstekende conceptualisering!!! Jij bent de beste!!! Het is net een droom voor mij.
I am a young man from India who has only dreamed what you have already achieved. If God gave me one wish I would wish to be your assistant for a few days and learn while you worked! Splendid!!!! Excellent conceptualization!!! You are the best!!! It is just like a dream for me.
DVDs to purchase
Ik ben altijd op zoek naar dvd's van prachtig gefotografeerde naaktmodellen. Heeft u dvd's te koop die ik zou kunnen kopen? ik woon in Amerika
I am always looking to purchase DVDs of beautful photographed nude models. Do you have DVDs for sale that I could buy? I live in U.S.A.
Geweldige natuurlijke, gezond uitziende meisjes. Superieure prints in plaats van de bijgewerkte dingen die je op Playboy vindt. – Shane Duckworth Ik ben vandaag pas lid geworden nadat ik de afgelopen weken een miljoen websites heb bezocht. Nu ben ik fan voor het leven!
Great natural, healthy looking girls. Superior prints rather than the touched-up stuff you find on Playboy. – Shane Duckworth I just joined today after surfing a million websites over the past few weeks. Now I am a fan for life!
De afdruk die je hebt verzonden, is vandaag aangekomen. Bedankt! Ik was erg blij om te zien dat de foto van je eigen lieve Luba was. Ik kan nog steeds niet begrijpen hoe je zo'n zeldzame schat met de wereld kunt delen, maar ik ben zeker blij dat je daarvoor hebt gekozen!
The print that you sent arrived today. Thank you! I was very pleased to see that the photo was of your own dear Luba. I still can’t understand how you can share such a rare treasure with the world, but I’m certainly glad you have chosen to do so!
Meester Hegre, uw fotografische vaardigheden en smaak voor vrouwen zijn onberispelijk. Ik ben een nieuw lid en sta versteld van de kwaliteit en sensuele energie van je werk. U meneer weet precies wat elk model uniek maakt en fotografeert ze in de meest flatterende composities. De series met foto's van Marina zijn mijn favoriet op dit moment, aangezien ik net ben begonnen als lid. De komende weken heb ik meer tijd nodig om meer van je werk te bekijken. Playboy-afbeeldingen lijken nu op saai karton. Hef heeft niets over jou... jij da man!
Master Hegre, your photography skills and taste in women are impeccable. I'm a new member and am blown away by the quality and sensual energy of your work. You sir know exactly what makes each model unique and photograph them in the most flattering compositions. The series with photos of Marina are my favorite right now, as I just started as a member. I'll need more time to view more of your work in the coming weeks. Playboy pictorials now seem like vapid cardboard. Hef has nothing on you...you da man!
“Yesterday I joined your Site and after viewing a few hundred pictures I have come to the conclusion that these are the best pictures I have seen on the Internet so far!”
Man! Jij bent de beste in het sluiten van deals met mooie meisjes om ze naakt te laten poseren!
Man! You're the best in making deals with beautiful girls to get them to pose naked!
for olesya
olesya is een heel mooi meisje, ik hou van haar ogen en bedankt omdat je haar hebt toegevoegd
olesya is a most beautiful girl i love's her eyes and thank u because u r adding her
Verrukkelijk gezond en zondig sexy in één – dit boek is fantastisch goed!
Delightfully wholesome and sinfully sexy all in one – this book is fantastically great!
Je werken zijn absoluut uitstekend! Ik ben vooral onder de indruk van je artistieke beheersing van studies in zwart-wit. De mix van schaduw en licht zorgt voor een unieke compositie. Goed gedaan!
Your works are absolutely outstanding! I am especially impressed with your artistic command of studies in Black and White. The shading and light mixture makes for a unique composition. Great work!
“One day I happen upon this website, and found something really out of sight. Beauty here and beauty there, and something that's beyond compare. But then a thought I had to deploy, this is not Playboy. Then I met this Master with his beautiful angels of many, I thought this is good as any. And having met Petter, Luba, and the rest, this site is really the best.”
ik wil gewoon dat de fotograaf weet dat zijn werk absoluut geweldig is! dit zijn de meest stijlvolle naaktfoto's die ik ooit heb gezien. voor het eerst in mijn leven kan ik zeggen dat het eigenlijk kunst is. mijn favorieten zijn de natuurfoto's en de foto's in een historisch huis. nee merk de naaktheid niet eens op. ik ben helemaal voor kunst, natuur en dingen die er puur uitzien. het is zeker vastgelegd in alle foto's. de kunst van die foto's zorgde er eigenlijk voor dat ik naakt wilde poseren. strikt voor kunst en strikt om een statement te maken, niet voor tijdschriften of iets dergelijks. ga zo door met het klassieke kunstwerk petter hegre!
i just want the photographer to know that his work is absolutely amazing! these are the most classy nude pictures i've ever scene. for the fisrt time in my life i can say that it is actually art. my favorites are the nature pictures and the pictures inside a historic house. no don't even notice the nudity. i am all about art, nature, and things that look pure. it is definitely captured in all the photoghaphs. the art of those pictures actually made me want to pose nude. strictly for art and strictly to make a statment, not for magazines or anything like that. keep up the classic work of art petter hegre!
1
Woorden kunnen mijn gevoelens niet uitdrukken toen ik naar die mooie jonge vrouwen in al hun glorie keek.
Words cannot express my feelings when I looked at those beautiful young women in all their glory.
Uitstekende foto's, felicitaties aan de artiest en de prachtige modellen. Ik moet zeggen dat ik verliefd werd op Gislane, ze is een muze. tot ziens
Excelentes fotografías, felicitaciones al artista y a las modelos bellísimas. Debo decir que me enamoré de Gislane, es una musa. Good Bye
“Hopefully I can curse here because holy f*** is this place ever amazing. If sites could be plated in gold I'd be wearing sunglasses right now. Great work.”
De foto's zijn eng intiem!
The pictures are scarily intimate!
1
Ik heb net je film 'Irina on Red Sofa' bekeken. MOOI is het enige woord dat ik kan vinden om het te beschrijven. Irina is niet alleen een van de mooiste modellen die je ooit hebt gezien, maar de poses zijn UITSTEKEND. PRACHTIG werk!
I just watched your film “Irina on Red Sofa.” BEAUTIFUL is the only word I can find to describe it. Not only is Irina one of the most gorgeous models you have ever featured, but the poses are OUTSTANDING. MAGNIFICENT work!
Norsk Medlem
Na een aantal jaren zoeken naar een website die bij mijn smaak past, heb ik die eindelijk gevonden en als klap op de vuurpijl zat er een Normandiër achter! Ik ben in de loop van de tijd lid geweest van een aantal sites en heb me geïrriteerd door de waardeloze fotografie van "pornobabes" die er een beetje verouderd en moe uitzien, meestal met kleding en schoenen die alleen thuishoren in de slechtste Amerikaanse pornofilms . Dus eindelijk kom ik deze prachtige site tegen die foto's en meisjes bevat precies zoals je ze graag zou willen zien. Fantastisch, goede smaak, mooie foto's, lieve meiden, etc. etc. EINDELIJK! Hallo Noorwegen en dank aan Petter en Øyvind voor een briljante site. ga zo door :-D
Etter en del års leting etter en nettside som passer min smak har jeg endelig funnet den og til alt overmål var en normann som stod bak ! Har vært medlem av en del sider gjennom tiden og irritert meg over elendig fotografering av "pornobabes" som ser lit utgåtte og slitene ut gjerne med klær og sko som bare hører hjemme i de dårligste av amerikanske porno filmer. Så endelig detter jeg over denne fantastiske siden som inneholder bilder og jenter akkurat som man helst vil se det. Fantastisk, god smak, flotte bilder, nydelige jenter osv.osv ENDELIG ! Heia Norge og takk til Petter og Øyvind for en glimmrende side. fortsett sånn :-D
Jessica Alba
Je modellen zijn mooi, en mijn favoriete Helena Karel is een knock-out, maar je mist één vrouw die hier zou moeten zijn, en dat is Jessica Alba. Ze heeft misschien nog nooit naakt gewerkt, maar dat weerhield sommige van de verlegen meisjes op deze site er niet van om 'naturals' te worden voor de camera. Ik raad uw mensen aan contact op te nemen met haar mensen - u zult er geen spijt van krijgen.
Your models are beautiful, and my favourite Helena Karel, is a knockout, but you are lacking one woman who should be here, and that is Jessica Alba. She may not have done nude work before, but that didn't stop some of the shy girls on this site becoming 'naturals' in front of the camera. I recommend that your people get in touch with her people-you won't regret it.
Het allerbeste voor jou – EN VOOR LUBA. Ze is absoluut verbluffend, en eerlijk gezegd een van de redenen waarom ik in de eerste plaats lid werd van de site.
All my best to you – AND TO LUBA. She is absolutely stunning, and quite frankly one of the reasons I joined the site in the first place.
Dit is de meest perfecte site op internet die ik ooit heb gezien. Het is teveel goed. De meisjes zijn meer dan mooi. Op deze site is alles uitstekend.
This is the most perfect site on the net I’ve ever seen. It’s too much good. The girls are more than beautiful. In this site, everything is excellent.
Gefeliciteerd met de Vika-serie! Ze zijn gewoon geweldig! Vika is een engel! Ook gefeliciteerd met al je werk! Je hebt gewoon oog voor echte erotiek zoals niet veel fotografen hebben!! Het is de perfecte mix van een uitstekende fotograaf zoals jij, zeer mooie modellen, de liefde voor vrouwen (ik durf te wedden dat het zo is, nietwaar?!), en vooral de mix van naaktfotografie en geweldige pornografie (hoewel niet te veel - want dit zou saai zijn - maar genoeg om naar je foto's te kijken met het gevoel: 'Wauw, dat is geweldig!') Ga zo door!
Congratulations on the Vika-Series! They are just wonderful! Vika is an angel! Congratulations also on all your work! You have just an eye for real eroticism as not many photographers have!! It's the perfect mix from an excellent photographer as you are, very beautiful models, the love for woman (I would bet it is so, isn't it?!), and especially the mix of nude photography and great pornography (though not too much - because this would be boring - but enough to look at your pics with the feeling: 'Wow, that's great!') Keep it up!
Amandine
Ze is niet alleen mooi, ze heeft een mooie lach...
Elle n'est pas seulement superbe, elle a un magnifique sourire...
Ik geniet zo van de schoonheid van de jonge vrouwen die je fotografeert.
I so enjoy the beauty of the young women you photograph.
Dank u, meneer, voor uw tovenarij. Uw site is een magische joyride. Ik ben verslaafd.
Thank you, sir, for your wizardry. Your site is a magical joyride. I’m hooked.
hola
je pagina is echt geweldig
realmente maravillosa vuestra pagina
1
“Hi Petter... just a general comment to say that your site is simply paradise. There are far too many girls on here that I find especially alluring. The photos on here are far more of a turn-on than the tacky porno sites populating the net. Many many thanks!”
Toen ik lid werd van de site, wist ik dat ik zou worden getrakteerd op prachtige fotografie van mooie vrouwen - maar man - heb je de mooiste vrouwen ter wereld gevonden - tenminste die ik ooit heb gezien - en ik ben echt verliefd.
When I joined the site I knew I would be treated to wonderful photography of beautiful women - but man - have you found the most beautiful women in the world - at least that I've ever seen – and I am truly in love.
Aan Adriano: controleer het versnellingsgedeelte. Prachtige website. Je bewijst echt dat naaktheid niet over obsceniteit gaat. Je hebt me echt de wereld vanuit een ander perspectief laten zien, nu kan ik de schoonheid in alles zien. Bedankt!
To Adriano:Check the gear section. Wonderful website. You really prove that nudity isn't about obscenity. You really made me see the world from a different perspective, now I can see the beauty in everything. Thanks!
Digital or analogic
Hallo allemaal.Allereerst gefeliciteerd met de foto's en alles. Slechts een vraag. Werk je vroeger met analoge of digitale fotografie, alles. Dank je
Hi everyone.First of all, congratulations for the pictures and everything. Just one question. Do you use to work with analogic or digital photography, everything.Thank you
Zeggen dat Hegre-Archives de beste verzameling erotische fotografie is die ik ooit heb gezien, zou een understatement zijn. Woorden kunnen de schoonheid niet uitdrukken die op film is vastgelegd, zowel stilstaand als bewegend, binnen deze website. Ik heb nog nooit, en ik bedoel echt nog nooit, zo'n verzameling van zoveel mooie meisjes op één website gezien. Dit is erotische fotografie op zijn best... De enige manier om deze site te waarderen is door de tour te bekijken, een lidmaatschap aan te gaan en je voor te bereiden om opgewonden te raken. Dit is een ledensite die ik elke dag zou bezoeken om te zien wat er is toegevoegd. De kwaliteit is zo goed!
To say Hegre-Archives is the best collection of erotic photography I have yet seen anywhere would be an understatement. Words cannot express the beauty that has been captured on film, both still and moving, inside this website. I have never, and I do mean never, seen such a collection of so many beautiful girls in one website. This is erotic photography at its finest…The only way to appreciate this site is to view the tour, get a membership, and prepare to be turned on. This is one members site I would check into every day to see what is added. The quality is that good!
European Classic
Wat mij het meest aanspreekt, is je typisch Europese stijl en aanpak. Eindelijk is er een toevluchtsoord op internet voor degenen onder ons die met onze ogen rollen naar de Amerikaanse bimbo's die het net domineren. Eindelijk een Europeaan met een Europese lens die de Europese fotografietraditie eer aandoet en meisjes gebruikt die die unieke euroseksualiteit uitstralen. Geef me Alexia, geef me Jennipher of geef me de dood. Goed gedaan Petter. Kampe cool!
What appeals to me most is your quintessentially European style and approach. At long last there is a sanctuary on the internet for those of us who roll our eyes at the American bimbos who dominate the net. At long last a European with a European lens honouring the European tradition of photography and using girls who exude that unique eurosexuality. Give me Alexia, give me Jennipher or give me death. Well done, Petter. Kæmpe cool!
“As a student of Academy of Art San Francisco, I have to get used to the human body when creating Illustrations and paintings.And I use the Nudes sites as a base of reference. I`ve been a member of other nude sites but what I like about Hegres photos are the high details that are in the picture.I could tell the difference cause I got a canon 20d and a couple of L lenses. And after being a member of Hegres Archives(back in the day)I`ve been Inspired to change my major and do what Hegre does.”
Jouw voortreffelijke werk is de reden waarom de camera is gemaakt!
Your exquisite work is why the camera was created!
Groeten uit Washington, DC, VS! Ik ben al lang een bewonderaar van je werk en heb onlangs mijn vrouw ook kennis laten maken met je site. We genieten enorm van de vrouwen, foto's, filmpjes en info!
Greetings from Washington, DC, USA! I've long been an admirer of your work and recently introduced my wife to your site as well. We enjoy the women, photos, films, and info immensely!
ZEER GOED VRIENDEN SPECTACULAIRE FOTO'S VAN 4000 PIX BEDANKT
MUY BIEN AMIGOS ESPECTACULARES FOTOS LAS DE4000 PIX GRACIAS
photographers secrets
Hoi Peter, je shoots zijn geweldig net als de meiden. De locaties die u kiest, zijn ook erg spannend. Ik geef de voorkeur aan de opgegeven locatie voordat de studio-opnames worden gemaakt, hoewel er een aantal mooie opnames zijn. Vooral die met de Braziliaan zijn prachtig. Ik ben ook een ambitieus fotograaf en zou graag willen vragen om meer opnames met lichaam en architectuur. Die van jullie Italiaanse reis waren extreem!!! geweldig, het vastleggen van het licht en de sfeer van de spots. Geweldig!
Hi Peter, your shoots are awsome as well as the girls. The locatiosn your are selecting are also very exciting. I prefer the given location before the studio shoots although there are some nice shootings. Especially thos with the brazilian are lovely. I am also an ambitioned phtotgrapher and would like to ask for more shootings with body and architecture. Those of your Italian trip were extremely!!! great, capturing the light and mood of the spots. Great!
Ik ben een heer van boven de 50, maar als ik door je archief van Natasha blader, word ik niet alleen getroffen door haar onschuld en jeugd, maar ook door het absolute gevoel van plezier en levensvreugde dat tot uiting komt in je fotografie. Het doet me denken aan mijn eerste vrouw op die leeftijd, die een absoluut verbluffende roodharige was die altijd voor me danste als ze me wilde opwinden, plagen of plezieren. Bedankt voor het ophalen van die herinneringen.
I am a gentleman over 50, but in going through your archive of Natasha I find myself not only struck with her innocence and youth but the absolute sense of fun and joie de vivre that shows through in your photography. It reminds me of my first wife at that age, who was an absolutely stunning redhead who used to dance for me when she wanted to arouse, or tease, or please me. Thank you for bringing back those memories.
de modellen zijn de beste die ik ooit heb gezien
the models are the best ever I have seen
ALL PHOTOS
ABSOLUUT GEWELDIG, DE MOOISTE VROUWEN DIE IK HEB GEZIEN. HUGH HEFNER EET JE HART UIT.
ABSOLUTELY AWESOME,MOST BEAUTIFULL WOMEN I'VE SEEN. HUGH HEFNER EAT YOUR HEART OUT.
Deze site is heerlijk erotisch, tot nadenken stemmend en opbeurend! Ik zou nooit lid zijn geworden als jaarlijks lid als ik niet uitkeek naar je frisse kijk, maar krachtig eenvoudige beelden van het lichaam.
This site is wonderfully erotic, thought provoking, and uplifting! I would never have joined as an annual member if I didn’t look forward to your fresh views, yet powerfully simple images of the body.
good
Heel erg goede foto's
Very very good photos
Luba & Kamila
Luba: Je bent een geweldige fotograaf en alle Kamila-series waren echt geweldig en Kamila ziet er prachtig uit, geef ons alsjeblieft meer van die sensuele vrouw. En bedankt voor jou, maar ik mis je glimlach.
Luba: You are a great photographer and all the Kamila series was realy great and Kamila looks beautiful, please give us more of that sensual woman. And thank's for be you, but I miss your smile.
Ik heb uw e-zine ontvangen en wil u bedanken en het beste wensen. Ik heb genoten van je werk en waardeer je kenmerkende stijl. Ik hou vooral van de manier waarop uw modellen met respect worden getoond, en dat is te zien aan de uitdrukkingen op hun gezichten.
I have been receiving your e-zine, and wanted to thank you, and wish you well. I have enjoyed your work, and appreciate your signature style. I particularly like the way your models are shown with respect, and it shows in the expressions on their faces.
1
Hegre-Archives.com biedt verbluffend expliciete afbeeldingen. Dit is geen clichématige naaktfotografie. Zijn foto's hebben de gratie en ironie die alleen de meest intelligente fotografen kunnen bereiken.
Hegre-Archives.com offers stunningly explicit images. This is not cliché nude photography. His photos have the grace and irony that only the most intelligent of photographers can achieve.
comments/review
Ik raad deze site serieus aan aan iedereen die op zoek is naar stijlvolle, glamoureuze en over het algemeen hoogwaardige erotische fotografie.
I seriously recommend this site to anyone looking for classy, glamorous, and generally high-quality erotic photography.
Luba is spectaculair mooi en sexy. Haar serie 'Tied and Lubed' is een van de populairste fotosets ooit. Jij bent een gelukkig man.
Luba is spectacularly beautiful and sexy. Her “Tied and Lubed” series is one of the hottest photo sets ever. You are a lucky man.
Heerlijke, perfecte erotiek. Echt natuurlijk!
Wonderful, perfect eroticism. Truly natural!
“You are such a wonderful photographer. Your models are beautiful. Your eye for catching a perfect moment is better than most. Please continue to create such wonderful images of women caught at the most delicate and innocent time of their life. I thank you. Your work has brought me much pleasure and sincere joy. I truly believe we are kindred spirits.”
Echt fantastische meiden. Natuurlijke en erotische schoonheden. Ik wil er meer van zien. Arm Duitsland. Hier zijn geen meisjes zoals deze.
Really fantastic girls. Natural and erotic beauties. I wish to see more of them. Poor Germany. Here are no girls like these.
Ik heb veel sites gezien en ik kan zonder enige twijfel zeggen dat de jouwe een van de beste is. De foto's zijn gewoon meesterwerken. Het beste vind je op internet!
I've seen many sites and I can say without a doubt that yours is one of the best. The photos are simply masterpieces. The best you find on the Internet!
Je hebt wederom je virtuositeit als fotograaf (en ontdekker) van mooie jonge vrouwen bewezen. Vika is een vertederend genot. Bedankt voor het delen van deze mooie, jonge vrouw met mij.
Once again you have demonstrated your virtuosity as a photographer (and discoverer) of beautiful young women. Vika is an endearing delight. Thank you for sharing this lovely, young woman with me.
Er zijn maar weinig fotografen wiens werk me zo achtervolgt als dat van jou. Je foto's zijn smaakvol, goed belicht en vol erotiek, zonder ooit vulgair te zijn. Gefeliciteerd!
There are few photographers whose work haunts me as much as yours. Your photos are tasteful, well illuminated and full of eroticism, without ever being vulgar. Congratulations!
Dank aan moeder natuur voor de absoluut prachtige Vika. Bedankt voor de geweldige foto's van die schoonheid.
Thanks to mother nature for the absolutely gorgeous Vika. Thanks to you for the great pictures of that beauty.
Ik heb vandaag net de gratis kleurenafdruk ontvangen voor mijn lidmaatschap van een jaar en moest even de tijd nemen om je te bedanken. Het is mooi. Ik kan niet wachten om hem in te lijsten en aan de muur te hangen. Ik ben ook zeer onder de indruk van de hoge kwaliteit van uw website!
I just received the free color print today for my one year membership and had to take a moment to thank you. It is beautiful. I cannot wait to get it framed and up on the wall. Also, I am most impressed by the high quality of your web site!
Bravo voor je serie Artistieke Anahi! Het bevat al mijn favoriete elementen: mooi meisje, helemaal naakt (ook op blote voeten), buitenshuis, doet gymnastische houdingen. Perfect!. Bedankt. Ik ben net een paar dagen geleden lid geworden en ik ben meer dan tevreden.
Bravo for your series Artistic Anahi! It has all my favorite elements in it: beautiful girl, completely naked (including barefeet), outdoors, doing gymnastic type poses. Perfect!. Thank you. I just joined a couple of days ago and I am more than satisfied.
Ik kan eerlijk gezegd niet genoeg goede dingen zeggen over mijn ervaring met Hegre-Archives.com, een absoluut transcendent voorbeeld van alles wat een betaalde website voor volwassenen zou moeten zijn. Deze (meer dan 20.000) foto's zijn kippenvelscherpe groepen bedauwde vindingen, en keer op keer lijken ze me nooit teleur te stellen. Dat gebeurt bijna nooit... Maar daar blijft het niet bij. Petter reist de hele wereld rond om de beste buitenlandse meisjes te vinden, of reist soms naar exotische locaties om achtergronden te bieden voor zijn specifieke visie om echt te schitteren. Verreweg mijn favoriet was zijn reis naar Afrika met twee modellen die door de wildernis dartelen op een manier die de tijger in je broek beurtelings laat spinnen en hijgen.... Ook zijn hier leuke en lange video's te zien, de hoeveelheid wat ook een zeldzaamheid is op een site voor fotografen van beroemdheden... Om jonge huwbare meisjes op de meest artistieke manier te bekijken, wordt het niet beter dan dit. BOTTOM LINE: Het is niet nodig om hun eigen porno te toosten
I honestly cannot say enough good things about my experience with Hegre-Archives.com, an absolutely transcendent example of everything a pay-for-access adult website should aspire to be. These (over 20,000) photos are goose-pimple-sharp groups of dewy ingenues, and time and time again, they never seem to disappoint me. That almost never happens…But it doesn't stop there. Petter globe-trots to find the choicest foreign girls out there, or sometimes travels to exotic locales to provide backdrops for his particular vision to really shine. By far, my favorite was his trip to Africa featuring two models cavorting about the wilds in a way that will make the tiger in your pants purr and pant in turn….Also, nice and long videos are to be had here, the quantity of which is another rarity at a celebrity photographer site…For viewing young nubile girls in the most artistic way possible, it doesn't get any better than this. BOTTOM LINE: No Need To Toot Their Own Porn
Ik hield gewoon van de foto's op je site! Het is leuk om te zien in onze tijd van "snelle porno" dat sommige mensen nog steeds de tijd nemen om het vrouwelijk lichaam in een mooie sfeer te brengen met goed licht en goede posities... gewoon geweldig!
I simply loved the pictures on your site! It’s nice to see in our times of “fast porn” that some people still take their time to set up the female body in a nice atmosphere with good light and good positions…simply great!
Gefeliciteerd met de laatste update op je site! Het model, Indre, is een nog nooit geziene schoonheid en de foto's zijn buitengewoon goed van smaak. Groeten van een Braziliaanse fan!
Congratulations on the last update on your site! The model, Indre, is a never seen beauty, and the photos are of an extreme good taste. Regards from a Brazilian fan!
Dit boek is zeer erotisch, gedurfd en authentiek. De auteur en zijn vrouw zijn erg moedig om hun privémomenten te publiceren... bovendien is hij verbluffend mooi.
This book is highly erotic, daring and authentic. The author and his wife are very courageous to publish their private moments…besides, he is stunningly beautiful.
Het zijn foto's als deze die je genialiteit bewijzen!
It’s photos like these that prove your genius!
Je foto's zijn een echte inspiratie geweest voor mijn fotografische verkenningen.
Your photographs have been a true inspiration for my photographic explorations.
De vrouwen met wie je werkt illustreren zowel de verscheidenheid als de kwaliteit van vrouwelijke schoonheid. Ze zijn niet nep, ze zijn geen cookie-cutter. Ze hebben een natuurlijke schoonheid en een bedwelmende zweem van het exotische, met een speelse levendigheid die ze des te aantrekkelijker maakt. En de compositie en kwaliteit van jouw (en die van Luba) foto's zijn ongeëvenaard. Bedankt dat je deze uitstekende voorbeelden van schoonheid naar het niveau van kunst hebt getild met behoud van gezonde erotiek. Ik ben van plan om binnenkort te verlengen voor de jaarlijkse termijn. Er zijn maar weinig sites die zulke langetermijnverbintenissen waard zijn, maar ik heb altijd genoten van die van jou.
The women you work with illustrate both the variety and quality of feminine beauty. They are not fake, they are not cookie-cutter. They have a natural beauty and an intoxicating hint of the exotic, with a playful liveliness that makes them all the more alluring. And the composition and quality of your (and Luba's) photos are second to none. Thank you for lifting these prime examples of beauty to the level of art while retaining healthy eroticism. I plan to renew for the yearly term soon. There are few sites that are worth such long-term commitments, but I have consistently enjoyed yours.
“Your site is absolutely wonderful. You've done such a great job of arranging things and making it so invitingly sexy. The girls have Playboy.com beat all to hell. These seem like real people... not plastic dolls. I'll be joining! Best wishes from L.A.”
Dit is een geweldige website met verbluffende afbeeldingen. De prijs is meer dan redelijk voor de hoeveelheid en kwaliteit van de inhoud hier. Uitstekend!
This is an amazing website with stunning images. The price is beyond reasonable for the amount and quality of the content here. Excellent!
"De Hegre-Archives is een van de beste artistieke sites die ik heb gezien."
"The Hegre-Archives is one the best artistic sites I've seen."
Je fotografie is ongewoon mooi. Als vrouw (18 om precies te zijn - jong maar nog steeds een vrouw) kan ik bijna nooit een stuk erotiek vinden dat tegelijkertijd kunst en (om bot te zijn) pornografie is dat de vrouw niet subjecteert of op haar neerkijkt. Je bent echt een getalenteerde artiest.
Your photography is unusually beautiful. As a woman (18 to be exact - young but still a woman) I can hardly ever find a piece of erotica that is art and (to be blunt) pornography at the same time that does not subjectify woman or look down upon her. You are a truly talented artist.
1
Je fotografie is gewoon geweldig! Ik heb nog nooit zo'n mooi werk van een fotograaf gezien! Luba uit Oekraïne is mijn favoriet! Niemand is met haar te vergelijken! Ze is geweldig! Ik weet zeker dat veel mensen over de hele wereld gek op haar zijn!
Your photography is simply amazing! I've never seen such a beautiful work of a photographer before! Luba from Ukraine is my favorite! No one can be compared to her! She is amazing! I'm sure many people around the World are crazy about her!
Dark Angel is zonder twijfel de mooiste vrouw die ik ooit heb gezien.
Dark Angel is without a doubt the most gorgeous woman I have ever seen.
“I just wanna express my admiration toward your work. When I see your photos, my God, they are truly pieces of fine art. I have never seen such a beauty - so raw, innocent and mysterious all at once. My mind went crazy for some days after looking at their photos. Very angelic and femininely angular, just stunningly beautiful.”
Ik heb nog nooit zo'n geweldige site gezien. Alle meisjes zijn absoluut fantastisch.
I’ve never seen such a great site. All the girls are absolutely fantastic.
Gefeliciteerd met een fantastische site en buitengewoon mooie fotografie. Ik kijk naar alle meisjes op je site en sta versteld van het verschil in schoonheid in vergelijking met 99% van andere sites op het net. Het is ongeëvenaard!
Congratulations on a fantastic site and extremely beautiful photography. I look at all the girls on your site and am amazed at the difference in their beauty compared to 99% of other sites on the net. It is unparalleled!
Je fotografie is een van de beste die ik heb gezien, en je modellen zijn prachtig. Bedankt voor een stijlvolle site.
Your photography is some of the best I’ve seen, and your models are beautiful. Thanks for a classy site.
“After surfing the Internet for years, it came as a surprise to find true beauty. Awesome work. I don’t know what else to say.”
Ik moet zeggen dat je werk schitterend is. Je modellen zijn even gevarieerd als mooi en het kiezen van een favoriet is moeilijk. Ik zou kunnen doorgaan, maar het volstaat te zeggen dat ik niet teleurgesteld ben door uw afbeeldingen.
I have to say that your work is magnificent. Your models are as varied as they are beautiful and choosing a favorite is difficult. I could go on, but suffice to say I’ve not been disappointed by any of your pictorials.
“The BEST nude female pictures I have ever seen. These images are the WOW of female photography”
Alleen al vanuit het perspectief van de gastrondleiding zijn je foto's en site adembenemend. Het is veruit de meest indrukwekkende erotieksite die ik tot nu toe ben tegengekomen, met modellen die vele malen aantrekkelijker en fotogenieker zijn dan het typische online tarief.
Just from the perspective of the guest tour, your photographs and site are breathtaking. It’s easily the most impressive erotica site I’ve encountered to date, with models who are levels of magnitude more attractive and photogenic than the typical online fare.
Uw site is absoluut geweldig en na een tijdje begint u er een soort, nou ja, hoe zal ik het zeggen, "relatie" mee te krijgen.
Your site is absolutely great and after a while you begin having a kind of, well, how shall I say it, "relationship" to it.
1
Ik waardeer het oog dat je hebt voor Gods schoonheid. Dit is een lofprijs voor Hem. Ik zou alles doen om in jouw positie te zijn. Het is jammer dat zoveel christenen dit als pornografie zien. Het is schoonheid op een leeftijd waarop Maria werd gekozen als maagd voor de Heiland.
I appreciate the eye that you have for God's beauty. This is a praise to Him. I would do anything to be in your position. It is a shame that so many Christians see this as pornography. It is beauty at an age where Mary was chosen as a Virgin for the Savior.
Je werk drijft me tot pure sprakeloze vervoering.
Your work drives me into pure speechless rapture.
Ik heb uw website bekeken en ben volledig gefascineerd door uw krachtig mooie fine-art gevoeligheid!
I have viewed your website and am entirely captivated by your powerfully beautiful fine-art sensibility!
Ik heb zojuist uw site bekeken en wil u graag complimenteren. Je werk inspireert iets dat nogal onverklaarbaar is. Niemand zou je met een goed geweten kunnen beschuldigen van het vernederen van vrouwen, want je neemt het masker af en laat niet alleen de uiterlijke maar ook haar innerlijke schoonheid zien. Dit is dezelfde schoonheid die ons boeit en ons leert dat echte schoonheid niet alleen een massa is, maar dat wat in die massa ligt - de diepte van de ogen, de warmte van de glimlach en het gevoel dat wordt geprojecteerd door de houding van de vrouwen.
I have just viewed your site and would like to commend you. Your work inspires something rather unexplainable. No one could in good conscience accuse you of demeaning women, for you take away the mask and show not only the external but also her inner beauty. This is the same beauty that captivates and teaches us that real beauty isn't just a mass but that which lies within that mass - the depth of the eyes, the warmth of the smile, and the feeling projected from the attitude of the women.
1
“After a long and sometimes frustrating Odyssey through the web, I finally found what I was looking for. Hegre.com has simply the best and most sensual series I have ever seen.”
Ik had nooit gedacht dat ik me zou abonneren op een internetsite. Je foto's zijn echter ongelooflijk. Je buitenfoto's zijn perfect ... de meest opvallende studiofoto's die ik ooit heb gezien.
I never thought that I would subscribe to an Internet site. However, your photographs are incredible. Your outdoors photographs are perfect…the most outstanding studio sets of photographs I have ever seen.
1
Fantastische, sensuele shots. Ik geniet enorm van mijn nieuwe abonnement! – David Collins, grafisch ontwerper, lid Ik moet alles wat ik dacht over schoonheid heroverwegen voordat ik naar je foto's keek. Ik kan niet echt onder woorden brengen wat ik voel als ik ernaar kijk, maar geluk hoort er zeker bij!
Fantastic, sensual shots. I am enjoying my new subscription immensely! – David Collins, graphic designer, member I have to reconsider everything I thought about beauty before I looked at your pictures. I cannot really put it into words what I feel when I look at them, but it certainly includes happiness!
1
The Erotic Massage
Ik ben lid geworden van uw site, omdat ik werd getroffen door de combinatie van schoonheid en seks die wordt getoond door de deskundige aanraking van een vrouw. Ik merk dat het aantal erotische massages beperkt is en ik verlang naar meer vrouwen die andere vrouwen aanraken op een manier die mijn geest verleidt. Ik zou echter één opmerking willen maken, namelijk: laat ons live geluid horen, of het model geniet van de aanraking zonder de achtergrond van muziek. De muziek is een afleiding en ontneemt ons de vreugde van het plezier dat door modellen wordt uitgedrukt. Rik
I joined your site, because I was struck by the combination of beauty and sex shown through the expert touch of a female. I find that the number of erotic massages are limited, and I lust for more women touching other women in a manner that seduces my spirit. I would like make one comment however that is, let us hear live sound, or model's enjoying the touch without the back drop of music. The music is a distraction, and takes away from us hearing the joy of pleasure expressed by models. Rick
2
Een van de opmerkingen die ik op de site las, verwees onlangs naar het werk van Petter Hegre als geweldige 'porno'. Dat hield me tegen, omdat de termen porno/pornografie/pornografisch altijd een negatieve connotatie voor mij hebben gehad, wat heimelijkheid, echte verdorvenheid, dominantie, ongevoeligheid en zelfs misbruik suggereert. Ik heb in de loop der jaren een enorme hoeveelheid erotiek tot me genomen, en ik merk dat het varieert van porno (aan de lelijkere lage kant) tot schoonheid en kunst (aan de hoge kant) - en dat is gelukkig waar we zijn met Hegre . Ik ben vrijwel vanaf het begin bij hem geweest en ik heb veel waardering voor zijn vaardigheid en houding, die door zijn werk heen schijnen. Het is zowel zeer beschaafd als enorm erotisch. Een echte klasse-act. Dat gezegd hebbende, hoop ik dat er in Petter's visie ruimte is voor de volgende hogere dimensie, namelijk vriendschap die verder gaat dan het pure 'tab A in slot B'-mechanisme, dat soms onpersoonlijk kan aanvoelen en, hoe mooi het ook mag zijn, misschien niet zo is. diep bevredigend als het zou kunnen zijn. Zelfs volledig aangekleed, wanneer mensen met elkaar praten, ontstaat er een erotische dimensie die volgens mij op geen enkele andere manier kan worden bereikt. Hollywood weet dit ook, en karakter is verhaal. Ik zou graag wat meer interactie tussen de koppels zien -- anticipatie, flirten, informeel gesprek, misschien bij de koffie, op een kermis of zelfs op straat of in bed. Misschien een geïmproviseerd antwoord op een vraag over wat men leuk vindt in het leven, mensen, mode, eten, seks, entertainment, literatuur; observaties over de partner, die hier nu zit; gedeelde/onthullende levenservaringen; licht gesprek over eerste seksuele ervaringen, enz. Ik weet zeker dat het enige moeite kost om dit soort dingen vast te leggen, maar o, zo lonend. Een klein voorbeeld in een van de vele mogelijke dimensies komt aan het einde van een Hegre-film met Angelique uit 2019. Ze maakt enkele onthullende opmerkingen over haar massage, deelt en draagt bij aan de hele geweldige ervaring op tafel. Andere voorbeelden van conversatie zijn hier en daar te vinden op de Hegre-site, maar meestal niet op een flirtende of zelfopenbarende manier. Meer hiervan zou kracht toevoegen aan een toch al krachtig oeuvre. Dit soort idee kan in talloze richtingen worden ontwikkeld - niet te zwaar en niet om de fysieke intimiteit te overweldigen, maar door het op smaak te brengen. Ik geloof dat 2+1=100 in dit geval ... @petter
One of the comments I read on the site recently referred to Petter Hegre's work as great “porn.” That stopped me, as the terms porn/pornography/pornographic have always had a negative connotation for me, suggesting furtiveness, real wickedness, dominance, insensitivity, and even abuse. I have taken in a huge volume of erotica over the years, and I find that it ranges from porn (at the uglier low end) to beauty and art (on the high end) -- which is, thankfully, where we are with Hegre. I have been with him pretty much from the beginning, and I am very appreciative of his skill and attitude, which shine through his work. It is both highly civilized and hugely erotic. A real class act. That said, I hope there is room in Petter’s vision for the next higher dimension, which is friendship beyond the pure "tab A into slot B" mechanics, which can feel impersonal at times and, beautiful as it may be, may not be as deeply satisfying as it might be. Even fully clothed, when people talk to each other, an erotic dimension emerges that cannot be achieved in any other way, in my opinion. Hollywood also knows this, and character is story. I'd like to see a little more interaction between the couples -- anticipation, flirting, informal conversation, perhaps over coffee, at a fair or even walking a street or on the bed. Maybe an impromptu answer to a question about what one likes in life, people, fashion, food, sex, entertainment, literature; observations about the partner, sitting here now; shared/revealing life experiences; light conversation about first sexual experiences, etc. I'm sure this sort of thing would take some effort to capture, but, oh, so rewarding. A small example in one of many possible dimensions comes at the end of a Hegre film featuring Angelique from 2019. She makes some revealing comments about her massage, sharing and adding to the whole great experience on the table. Other examples of conversation can be found here and there on the Hegre site, but not usually in a flirting or self-revelatory way. More of this would add power to an already powerful body of work. This sort of idea could be developed in countless directions -- not too heavy and not to overpower the physical intimacy, but adding seasoning. I believe 2+1=100 in this case ... @petter
“I have been a member for about 3 months now and I thoroughly enjoy your photographic artwork. I am a big fan of the female form and you have a unique and beautiful way of capturing it. Thanks for keeping it clean and beautiful!”
Wil je je eigen testimonial schrijven?
Meld je aan als je al lid bent, of doe vandaag nog mee!

Recensies

Logo van Rabbit’s Reviews

“Those of you looking for quality, sensuality, erotica and class have found it right here at Hegre.com and with daily updates, you will just keep getting more of what you want.”

Rabbit’s Reviews

Logo van Emily Jenkins, Salon.com

“The pictures are scarily intimate!”

Emily Jenkins, Salon.com

Logo van Honest Porn Reviews

“Quite simply, HegreArt is as good as adult websites can possibly get. The hype and awards are completely justified, and those of you who like a bit of art and culture with their nude models are especially in for a treat.”

Honest Porn Reviews

Logo van GQ, Italy

“Brings refinement to the web”

GQ, Italy

Logo van Jay’s Lounge

“Those of you looking for high quality, sensuality, soft-erotica and high-class artistic photography have found it right here at Hegre.com”

Jay’s Lounge

Logo van Esquire Magazine

“The Art Of Seduction”

Esquire Magazine

Logo van Jack Gilbert, New Age Publications, LLC

“Delightfully wholesome and sinfully sexy all in one – this site is fantastically great!”

Jack Gilbert, New Age Publications, LLC

Logo van riverplate.com

“His skill in capturing the female body continues to be unmatched by any cameraman.”

riverplate.com

Logo van epinions.com

“The best in Naked Photography...art at its' best!”

epinions.com

Logo van Erotic Oscars, London

“Excellence in erotic expression.”

Erotic Oscars, London

Logo van PornAdept

“Hegre Archives is an awesome site, probably the best softcore erotic site I have reviewed!”

PornAdept

Logo van The Best Porn

“A huge, high quality collection of beautiful women makes for an awesome site”

The Best Porn

Logo van Bravo Porn Reviews

“Hegre.com says multiple times that they're the number one ranked nude site in the world and after browsing the member's area I have no reason to believe that's untrue”

Bravo Porn Reviews

Logo van Playboy Magazine (US)

“Norwegian photographer Petter Hegre is serious about his work”

Playboy Magazine (US)

Logo van AdultReviews

“Photography simply doesn't get much better than this. Extremely high quality content and daily updates. Recommended!”

AdultReviews

Logo van eroticprints.org

“In just three years this remarkable young photographer has captivated Europe and America with his brilliant work...”

eroticprints.org

Logo van www.janesguide.com

“Petter Hegre’s images and galleries tend towards the intimate - with the voyeuristic feel of images shot in everyday scenarios as opposed to more staged sets. Beautiful stuff.”

www.janesguide.com

Logo van BitchMag

“Hegre.com is a site you should be sure not to miss!”

BitchMag

Logo van Adultsite Ranking

“Hegre.com must be one of the leading nude art photo sites.”

Adultsite Ranking

Logo van Site of the day, Staff Coolstop

“The user get tons of great photography and a pleasing user experience...”

Site of the day, Staff Coolstop

Logo van BestAdultPorn

“Hegre.com offers a huge collection of Petter Hegre’s finest nude photography and videos. The site is reasonably priced considering it belongs in the ranks of “luxury” porn sites.”

BestAdultPorn

HegreLiveCams

× 1000+ MOVIES SPECIAL OFFER: GET 50% OFF ON ALL MEMBER SUBSCRIPTIONS!