Το περιεχόμενο του ιστότοπου έχει μεταφραστεί αυτόματα σε ελληνικά για τη διευκόλυνσή σας. Επιστροφή στην αγγλική έκδοση.
x
×

Αναφορά περιεχομένου

Το Hegre.com λαμβάνει σοβαρά υπόψη όλα τα αιτήματα κατάργησης περιεχομένου και η αποκλειστική ομάδα υποστήριξής μας εργάζεται όλο το εικοσιτετράωρο για να ανταποκρίνεται γρήγορα στις αναφορές. Η αναφορά περιεχομένου που πιστεύετε ότι είναι ακατάλληλο μας βοηθά να προστατεύσουμε το Hegre.com, τους χρήστες και τους καλλιτέχνες του. Σας ευχαριστούμε που είστε μέλος της κοινότητάς μας, εκτιμούμε τα σχόλιά σας. Η αναφορά σας είναι απολύτως εμπιστευτική.

Σκοπεύουμε να λειτουργήσουμε αυτό το σύστημα όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και γρήγορα με δίκαιο και λογικό τρόπο. Προσπαθούμε να επιλύσουμε όλες τις αναφορές εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών και παρέχουμε σαφείς οδηγίες για την αποφυγή επανάληψης προβλημάτων. Εάν έχει σημειωθεί παράβαση, θα καθορίσουμε την κατάλληλη επανόρθωση και θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες. Οποιοδήποτε περιεχόμενο κριθεί παράνομο αφαιρείται αμέσως. Σε περιπτώσεις όπου οι διαφορές σχετικά με τη συναίνεση δεν μπορούν να επιλυθούν εσωτερικά, τέτοιες διαφορές υποβάλλονται σε μια ουδέτερη ένωση διαιτησίας. Εάν απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες από εσάς, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email.
Please provide any additional information which might help us to resolve your request. If you are submitting a request on the behalf of someone else appearing in the content, please provide your association to this person.
By typing your name in the field below, you guarantee, under penalty of perjury, that you are the person being named and represented on this form and that all provided information is accurate and complete.
* Απαιτείται
× 1000+ MOVIES SPECIAL OFFER: GET 50% OFF ON ALL MEMBER SUBSCRIPTIONS!