Innehållet på webbplatsen har automatiskt översatts till svenska för din bekvämlighet. Tillbaka till den engelska versionen.
x
×

18 U.S.C. §2257 Upprättande av krav för efterlevnadsförklaring

Alla modeller, skådespelare, skådespelerskor och andra personer som förekommer i någon visuell skildring av faktiska eller simulerade sexuellt explicita beteenden som förekommer på eller på annat sätt finns på denna webbplats var över arton (18) år när den visuella bilden producerades. Uppgifter som krävs enligt titel 18 U.S.C. §2257 finns hos lämplig registerförvaltare.

Alla andra visuella bilder som visas på denna webbplats är undantagna från bestämmelserna i 18 U.S.C. §2257, 2257A och/eller 28 C.F.R. 75, eftersom 1) de inte skildrar uppförande som specifikt anges i 18 U.S.C. avsnitt 2256 (2)(A) (i) till (iv), 2) de skildrar inte beteende som specifikt anges i 18 U.S.C. avsnitt 2257A, 3) de skildrar inte beteenden som anges i 18 U.S.C. § 2256(2)(A)(v) producerad efter den 27 juli 2006 eller 4) är annars undantagna eftersom de visuella avbildningarna skapades före den 3 juli 1995.

Med avseende på alla visuella skildringar som visas på denna webbplats, oavsett om det rör sig om faktiskt sexuellt explicit beteende, simulerat sexuellt beteende eller på annat sätt, alla personer var minst 18 år gamla när dessa visuella skildringar producerades.

Titeln av detta arbete är: www.hegre.com

Bilderna på den här webbplatsen duplicerades, reproducerades eller återutgavs
July 21, 2024
Alla register som måste upprätthållas enligt federal lag är i besittning av Petter Hegre vars titel är: Director, och är tillgängliga för inspektion under normala öppettider på:

Hegre.com< /strong>
Ocinum Marketing E Consultadoria Lda
Rua das Hortas, nr. 55 Loja T
9050-024 Funchal
Madeira - Portugal

De normala öppettiderna för detta företag är: 11.00 till 16.00, måndag fredag.

Om det finns om du har några frågor, ring advokat, Lawrence G. Walters,
Esq. +1 407.975.9150

HegreLiveCams

× 1000+ MOVIES SPECIAL OFFER: GET 50% OFF ON ALL MEMBER SUBSCRIPTIONS!