Innehållet på webbplatsen har automatiskt översatts till svenska för din bekvämlighet. Tillbaka till den engelska versionen.
x
×

Integritetspolicy

Registreringssidorna är krypterade och säkra.

Din integritet är viktig för oss och en särskilt hög prioritet för hanteringen av Hegre.com. Vi har åtagit oss att respektera din integritet och hantera din personliga information på ett ansvarsfullt sätt.

Vår integritetspolicy förklarar den personliga information vi samlar in och hur vi använder denna information. Den förklarar också dina rättigheter att få tillgång till, uppdatera eller på annat sätt ta kontroll över den personliga information vi har om dig.

Den här policyn uppdaterades senast den 25 maj 2018 för att återspegla ändringar i EU:s dataskyddslagar. För att göra det här meddelandet lätt att hitta gör vi det tillgängligt på vår hemsida och på alla ställen där personligt identifierbar information kan begäras.

Behandling av personuppgifter, inklusive ditt namn, adress och e-postadress kommer alltid att vara i linje med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), och i enlighet med andra dataskyddsbestämmelser som gäller för Hegre.com

Hegre.coms sekretessprinciper:

Vår sekretesspolicy bygger på vårt engagemang för följande sekretessprinciper:

1. Vi är djupt engagerade i att skapa en säker och säker onlinemiljö åt dig.
2. Vi säljer eller leasar inte ut din personliga information till tredje part.
3. Vi strävar efter att ge dig tillgång till och kontroll över den information du ger oss, och vi tar skyddet av din information på största allvar.
4. Vi visar inte reklam för andra tjänster eller varor än våra egna på Hegre.com.

Datasäkerhet:

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder (inklusive fysiska, elektroniska och processuella åtgärder) för att hjälpa till att skydda din personliga information från obehörig åtkomst och avslöjande. Till exempel är det bara behöriga anställda som tillåts åtkomst till personlig information, och de får göra det endast för tillåtna affärsfunktioner. Dessutom använder vi kryptering vid överföringen av din känsliga personliga information mellan ditt system och vårt, och vi använder brandväggar för att förhindra obehöriga från att få tillgång till din personliga information.

Men hur effektiva dessa åtgärder än är, inget säkerhetssystem är ogenomträngligt. Vi kan inte garantera säkerheten för vår databas, och vi kan inte heller garantera att informationen du tillhandahåller inte kommer att fångas upp när den överförs till oss över Internet. Den personliga informationen vi har lagras på säkra servrar i säkra anläggningar inom EU och USA.

Säkerheten och säkerheten för din information beror också på dig. Där vi har gett dig (eller där du har valt) ett lösenord för åtkomst till vissa delar av vår webbplats är du ansvarig för att hålla detta lösenord konfidentiellt och unikt. Vi ber dig att inte dela ditt lösenord med någon. Vi uppmanar dig att vara försiktig med att lämna ut all information i allmänna utrymmen på webbplatsen. Informationen du delar i offentliga områden kan ses av alla användare av webbplatsen.

Informationen vi samlar in:

Vi samlar in viss personlig information för att kunna leverera våra tjänster till dig. På vissa sidor kan du köpa ett medlemskap på Hegre.com, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta emot material/nyhetsbrev online eller delta i en kampanj eller tävling etc. Denna typ av information är den första typen av personlig information som samlas in och är typiska namn , ålder, e-postadress, kön etc och är endast information du väljer att lämna till oss. Vi registrerar även kopior av din korrespondens (inklusive e-postadress), om du kontaktar oss. Vi använder CCbill och Epochs tredjepartstjänster för kreditkortshantering, som också kommer att få ytterligare information som du skrivit om du bestämmer dig för att köpa ett medlemsabonnemang på vår webbplats.

Den andra typen av personlig information som vi samlar in registreras automatiskt genom användning av cookies, pixeltaggar och annan liknande teknik. Denna information inkluderar länken som ledde dig till vår webbsida, din IP-adress och geografiska plats, vilken typ av enhet, operativsystem och webbläsare du använder samt datum och tid för ditt besök. Avsnittet "Cookies" i denna policy förklarar mer om hur vi använder dessa tekniker.

Vi samlar inte in personlig information som är erkänd som känslig, såsom information om hälsa, etnicitet eller politiska åsikter och samlar inte medvetet in personlig information om någon person under 18 år. Om vi upptäcker eller har anledning att tror att vi har känslig personlig information vi kommer att radera den informationen inom en rimlig period.

Du kan också tillhandahålla information som ska publiceras eller visas (hädanefter "publiceras") på webbplatsens offentliga områden eller överföras till andra användare av webbplatsen eller tredje part (sammantaget "Användarbidrag"). Dina användarbidrag publiceras på och överförs till andra på egen risk. Även om vi kan begränsa åtkomsten till vissa sidor, var medveten om att inga säkerhetsåtgärder är perfekta eller ogenomträngliga. Dessutom kan vi inte kontrollera handlingar från andra användare av webbplatsen som du kan välja att dela dina användarbidrag med. Därför kan vi inte och garanterar inte att dina användarbidrag inte kommer att ses eller användas av obehöriga personer.

Tjänsteleverantörer:

Vi kan komma att dela information med leverantörer som tillhandahåller avtalsenliga tjänster till oss, såsom värdleverantörer. Vi kan också komma att dela din information, inklusive din betalningsinformation, när det är lämpligt för att behandla dina betalningar för tjänsterna eller slutföra en transaktion.

Kreditkortsinformation:

OBS! Kreditkortsinformationen som du skickar in på registreringsformulären skickas direkt till kreditkortsföretagen och lagras inte på våra servrar av säkerhetsskäl. Registreringssidorna är säkra och krypterade.

Webbplatsoperationer och analyser:

Vi använder följande tredjepartspartners för att aktivera funktioner som är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsterna på vår webbplats och för att vi ska kunna förstå hur våra tjänster används, spåra webbplatsens prestanda och förbättra våra tjänster. Om du vill veta mer om dina rättigheter med avseende på dessa partner, inklusive eventuella rättigheter att välja bort, kan du läsa deras respektive integritetspolicyer.

Google Analytics https://policies.google.com/privacy?hl=sv
Amazon Web Services https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/
CCbill https://www.ccbill.com/cs/policies/PP-consumer-english.html
Epok https://epoch.com/privacy.html

Affiliates:

Vi delar inte din information med våra dotterbolag.

Cookies:

När du besöker webbplatsen Hegre.com skickar vi en eller flera cookies till din dator eller annan surfenhet. Vi använder cookies för att förbättra kvaliteten på din upplevelse, för att lagra dina webbplatspreferenser, förbättra sökresultat och spåra användartrender, till exempel hur människor surfar på webbplatsen. Vi använder också cookies för att avgöra om användaren är inloggad som medlem eller inte. Dessa cookies innehåller ingen privat information och kan inte spåras tillbaka till dig som användare på något sätt.

Lokal lagring och annan spårningsteknik:

Vi, tillsammans med tredje part, kan använda andra typer av tekniker, såsom lokala delade objekt (även kallade "Flash-cookies") och HTML5 lokal lagring, i samband med våra tjänster. Dessa tekniker liknar de cookies som diskuterats ovan genom att de lagras på din enhet och kan användas för att lagra viss information om dina aktiviteter och preferenser. Dessa tekniker kan dock använda olika delar av din enhet från standardcookies, och du kanske inte kan kontrollera dem med vanliga webbläsarverktyg och inställningar. För HTML5 lokal lagring kommer metoden för att inaktivera HTML5 variera beroende på din webbläsare. För Flash-cookies kan information om att inaktivera eller radera information som finns i Flash-cookies hittas här: https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html

Sättet vi använder information på:

Informationen som samlas in av Hegre.com används endast för att skapa och underhålla ditt medlemskonto eller prenumerera på våra e-postlistor. VI säljer, lånar ut, leasar, byter, byter eller på annat sätt avslöjar inte dina personuppgifter eller e-postadresser. Informationen som samlas in av CCBill och Epoch används endast av oss i syfte att behandla betalning av ditt medlemskap till Hegre.com och dokumentation för redovisnings- och skatteändamål.

Vi kan också använda din personliga information för att skicka dig e-postmeddelanden med utvalda erbjudanden, som vi tror kan vara av intresse för dig. Om du bestämmer dig för att du inte längre vill ta emot dessa e-postmeddelanden, kan du välja bort det när som helst genom att klicka på länken "avsluta prenumeration" som finns i alla dessa meddelanden. Observera att det kan ta upp till 48 timmar innan din avbokning träder i kraft och kom ihåg att om du frågar om nya produkter och tjänster kan det hända att du väljer att ta emot e-postmeddelanden från oss igen.

Vi kommer också att använda din personliga information för att svara på eventuella kommentarer, förfrågningar eller frågor som du kan skicka till oss eller för att skicka viktiga meddelanden till dig som vi anser att du bör göras medveten om, till exempel en betydande ändring av denna policy. Vi kan också använda din personliga information för att sammanställa statistik över våra marknadsföringskampanjer, för att ge oss en bättre förståelse för deras resultat och hjälpa oss att driva och förbättra våra tjänster. Vi kan också dela personlig information med företag under samma ägande som oss.

I allmänhet använder vi information som vi samlar in om dig eller som du tillhandahåller oss, inklusive all personlig information:

 • för att presentera vår webbplats och dess innehåll för dig;
 • för att förse dig med information, produkter eller tjänster som du begär från oss;
 • för att hantera ditt konto och ge dig kundsupport;
 • för att ge dig meddelanden om ditt konto eller prenumeration, inklusive meddelanden om upphörande och förnyelse;
 • för att meddela dig om ändringar av vår webbplats eller alla produkter eller tjänster som vi erbjuder eller tillhandahåller genom den;
 • för att låta dig delta i interaktiva funktioner på vår webbplats;
 • för att utföra forskning och analys om din användning av, eller intresse för, våra produkter, tjänster eller innehåll, eller produkter, tjänster eller innehåll som erbjuds av andra;
 • för att avgöra om användare av webbplatsen är unika, eller om samma användare använder webbplatsen vid flera tillfällen;
 • för att spåra användning genom olika komponenter på webbplatsen (t.ex. spåra var trafiken kommer ifrån, hur trafiken flyter på webbplatsen, etc.)
 • för att övervaka samlade mätvärden som totalt antal besökare, visade sidor, demografiska mönster osv.
 • för att kommunicera med dig om produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig från oss;
 • att utveckla och visa innehållet på vår webbplats anpassat efter dina intressen;
 • för att verifiera din behörighet och leverera priser i samband med tävlingar och utlottningar;
 • diagnostisera eller fixa tekniska problem;
 • för att upprätthålla våra villkor;
 • för att hantera vår verksamhet;
 • på något annat sätt som vi kan beskriva när du tillhandahåller informationen;
 • för alla andra ändamål med ditt samtycke.

Överföringar av personlig information utomlands

För att kunna leverera våra tjänster till dig behöver vi ibland dela dina personuppgifter med parter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vi kommer alltid att se till att alla överföringar av detta slag är helt förenliga med EU:s dataskyddslagar som reglerar överföringar av personlig information utanför EES, så att din personliga information är säker.

Vissa länder utanför EES har erkänts av Europeiska unionen som har lämpliga lagar och skyddsåtgärder som skyddar personuppgifter, så kallade Adekvata Jurisdiktioner, så att personlig information fritt kan överföras till dem. Den nuvarande listan över dessa länder är Andorra, Argentina, Kanada (kommersiella organisationer), Färöarna, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey, Nya Zeeland, Schweiz, Uruguay och USA (begränsat till ramverket för integritetsskydd). Personlig information kan också överföras till länder som inte erkänns som adekvata jurisdiktioner, förutsatt att vi informerar dig om avsaknaden av lämpliga skyddsåtgärder för personuppgifter i det landet och du ger ditt uttryckliga samtycke till den föreslagna överföringen. Om vi behöver överföra din personliga information till något av dessa länder kommer vi att informera dig på ett tydligt, kortfattat och öppet sätt och kommer endast att göra överföringen när du har gett oss uttryckligt samtycke till det.

Andra parter i samband med en företagstransaktion:

Vi förbehåller oss rätten att överföra all information vi har om dig i händelse av att vi säljer eller överför hela eller delar av vår verksamhet eller tillgångar till en tredje part, till exempel i händelse av en fusion, förvärv eller samband med en konkursrekonstruktion.

Med ditt samtycke eller på din anvisning:

Utöver delningen som beskrivs i denna integritetspolicy kan vi dela information om dig med tredje part närhelst du samtycker till eller styr sådan delning.

Vi kan också komma att dela annan information med tredje part på ett sätt som inte identifierar särskilda användare, inklusive till exempel samlad information om hur användare använder våra tjänster.

Ändringar av vår sekretesspolicy

Vi kan ändra eller revidera vår integritetspolicy från tid till annan efter eget gottfinnande och du samtycker till att vara bunden av sådana ändringar eller revisioner. Även om vi kan försöka meddela dig när större ändringar görs i denna sekretesspolicy, förväntas du regelbundet granska den senaste versionen som finns på http://www.hegre.com/privacy så att du är medveten om eventuella ändringar, eftersom de är bindande för dig.

Om vi ändrar något i vår integritetspolicy kommer ändringsdatumet att återspeglas i "senast uppdaterad datum". Du samtycker till att du med jämna mellanrum kommer att granska denna integritetspolicy och uppdatera sidan när du gör det. Du samtycker till att notera datumet för den senaste revideringen av vår integritetspolicy. Om datumet för "senast uppdaterad" är oförändrat från senaste gången du läste vår integritetspolicy, så är det oförändrat. Å andra sidan, om datumet har ändrats, så har det skett ändringar och du samtycker till att granska vår integritetspolicy igen, och du godkänner de nya.

Alla ändringar träder i kraft omedelbart när vi publicerar dem och gäller för all åtkomst till och användning av webbplatsen därefter. Den uppdaterade versionen av vår integritetspolicy ersätter alla tidigare versioner omedelbart efter att de publicerats, och de tidigare versionerna ska inte ha någon fortsatt rättslig verkan. Om du inte granskar nya villkor som publicerats, samtycker du till att du har avstått från din rätt att göra det, och du är därför bunden av de uppdaterade villkoren, även om du underlåtit att granska de nya. Du är underrättad om ändringar, och din underlåtenhet att granska de ändrade villkoren är din egen utelämnande. Genom att fortsätta använda webbplatsen efter att vi har gjort tillgänglig en ändrad version av vår integritetspolicy, erkänner, samtycker du till och samtycker till sådan ändring.

Hur du kan komma åt eller korrigera din information:

Du kan komma åt och uppdatera all din personligt identifierbara information som hegre.com samlar in och underhåller online genom att logga in på sidan "Mitt konto" på vår webbplats på: http://www.hegre.com/profile
Om du inte kan göra det är du hjärtligt välkommen att kontakta oss via e-post på gdpr@hegre.com så hjälper vi dig.

Om du inte är medlem men prenumererar på våra kostnadsfria nyhetsbrev online kan du klicka på länken för att avsluta prenumerationen längst ner i alla nyhetsbrev vi skickar ut för att hantera dina nyhetsbrevsinställningar. Vi använder denna procedur för att bättre skydda din information.

Om du vill komma åt/uppdatera din personliga information som lagras av våra tredje parts kreditkortsbehandlare kan du kontakta dem när som helst på: https: //support.ccbill.com eller https://epoch.com/find_purchase

Så här kontaktar du oss:

Om du har andra frågor eller funderingar om dessa integritetspolicyer eller vill att vi tar bort informationen som Hegre.com lagrar om dig, vänligen kontakta gdpr@hegre.com

HegreLiveCams

× 1000+ MOVIES SPECIAL OFFER: GET 50% OFF ON ALL MEMBER SUBSCRIPTIONS!